גבעת חביבה בעיתונות - 2020

יולי 

יוני  

פברואר  

ינואר