תקנון השתתפות ונהלי הרשמה לקורסים

המכון ללימודי ערבית מברך אתכם על הצטרפותכם לקבוצת הלומדים.

כדי שנוכל לתת לכם שירות נאמן ויעיל, אנא קראו בתשומת לב ובעיון את נהלי ההרשמה.

כללי

 • קורסי המכון פועלים בכל שנה בהתאם ללוח החופשות המפורסם ומצורף לתקנון.
 • התשלום יוסדר מראש עבור כל חודשי הקורס, במקסימום תשלומים השווה למספר חודשי הקורס.
 • במקרה של הצטרפות מאוחרת, התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום הקורס.
 • ההשתתפות בקורסים מותנית בתשלום מראש לכל השנה, בפריסת תשלומים בכרטיס אשראי, בהעברה בנקאית, בהמחאות לפקודת "חבצלת מוסדות תרבות וחינוך", או במזומן.
 • בכל קורס יתאפשר מפגש ניסיון אחד לאחר תשלום דמי הרשמה על 2 מפגשים ראשונים. דמי ההרשמה יקוזזו מהתשלום המלא. דמי הרשמה יוחזרו למשתתף שבחר לא להירשם לקורס, עד 14 יום לפני פתיחתו.
 • המשך השתתפות בקורס לאחר 2 מפגשי הניסיון, מחויב בהסדרת התשלום המלא מראש.
 • צוות המכון שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת קורס.
 • צוות המכון רשאי לסגור קורס בכל עת ולפי שיקול דעתו, ובלבד שנתן על כך הודעה שבוע מראש.
 • במקרה של ביטול קורס ע"י צוות המכון, יוחזר החלק היחסי של התשלום במלואו.
 • צוות המכון רשאי להפסיק פעילות משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ"ל פוגע במהלך התקין של הקורס.
 • מפגש שיבוטל ע"י צוות המכון, יוחזר במועד חלופי שיקבע בתיאום עם המרצה והלומדים.
 • צוות המכון שומר לעצמו את הזכות להחליף את מורה הקורס במקרים חריגים.

ביטול הרשמה/ החזרים

 • הודעה על ביטול השתתפות בקורס תשלח במייל למזכירות המכון ותיכנס לתוקפה לאחר קבלת אישור במייל.
 • באחריות הלומד לוודא קבלת אישור להודעת הביטול בתוך 3 ימי עבודה.
 • לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או הודעה בע"פ למזכירות או למרצה.
 • אין ביטול רטרואקטיבי של השתתפות בקורס, ולא יינתן החזר כספים בגינו.
 • לאחר חלוף תקופת רבע מהקורס לא יתאפשר החזר כספי בגין ביטול השתתפות בו.
 • במידה ויתבקש על ידי הלומד החזר כספי בגין היעדרות מקורס מכל סיבה שהיא - כל מקרה יידון לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתת זיכוי כספי ללימוד עתידי.
 • לא יינתן החזר כספי או החזר מפגש בגין ימי חופשה בהתאם ללוח חופשות הקורסים.
 • במקרה של החזר באמצעות זיכוי בכרטיס אשראי, ההחזר יתבצע בהתאם למדיניות חברת האשראי.
 • הנחות: 5% הנחה לכל משתתף נוסף מאותו בית אב. (למשלם את העלות הנמוכה יותר)

 

כמו-כן ניתן להתקשר אלינו לטלפון: 04/6309242 או 04/6309330 Arabic1@givathaviva.org.il

 

לוח ביטולי שיעורים - חופשות חגים ומועדים תשפ"ג

 

ראשון

חנוכה & כריסמס

25/12

פסח

9/4

עיד אלפטר

23/4

שני

פסח

10/4

ערב יום השואה

17/4

ערב יום הזיכרון ועיד אלפטר

24/4

שלישי

פורים

7/3

פסח

11/4

יום הזיכרון

25/4

רביעי

ערב פסח

5/4

פסח

12/4

יום העצמאות

26/4

חמישי

פסח

6/4

פסח

13/4

שבועות

25/5