פורום אזורי בנושא סביבה

פורום סביבה

הוקם בשנת 2017 במסגרת פעילות פורום אזורי של פעילים חברתיים (NGO) שהתקיים בגבעת חביבה כחלק מתכנית "שותפות בין קהילות". הפורום מורכב מ-15 משתתפים יהודים וערבים תושבי האזור.

חזון

הפורום חרט על דגלו את קידום המודעות והעשייה בנושא איכות הסביבה באזור ואדי עארה, מנשה, באקה, זמר ועמק חפר. הפורום מורכב מיהודים וערבים החולקים אזור משותף. הפורום פועל ליצירת שיתופי פעולה בין הרשויות, החברה האזרחית וגופים ממסדיים תוך שימת דגש על רתימת הקהילה לטיפוח וקידום נושאי סביבה והגברת הקשר בין האדם וערכי הטבע והסביבה. אחד מיעדי הפורום הנו שיקום פארקים סביבתיים בקרבת הישובים לרווחת התושבים.

מודל העבודה ומטרות

מבוסס על יצירת שיתופי פעולה עם גורמים ממסדיים: קק"ל, רשות הניקוז, הקרן לשטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה במטרה לקדם את האינטרסים הסביבתיים באזור ולגייס משאבים לביצוע הפרויקטים בשותפות עם הרשויות. גבעת חביבה פועלת כגורם מניע ומתכלל. פעילות הפורום מתבססת על סמך הניסיון שנרכש בפרויקט נחל מיסקע ושביל שכנים במסגרת שותפות מגידו- מעלה עירון ושותפות מנשה- באקה. בשנתיים האחרונות ראינו התקדמות משמעותית בפעילות העמותה ובאופן בו מעמדה הולך ומתבסס כגורם משמעותי להנעת תהליכים סביבתיים אזוריים בואדי עארה, כפי שיפורט בהמשך.

קשיים עיקריים

חשוב לציין שרתימתם של הגופים הממסדיים מאתגרת ולעיתים מעכבת את התקדמות הפרויקטים בשטח. כמו כן רתימת הראשויות המקומית והקהילות הכרחית לביצוע הפרויקטים וזו היא משימה מורכבת. חברי הפורום בעלי מוטיבציה גבוהה ומתקיים שיתוף פעולה פורה ומתמשך. לווי גבעת חביבה מאפשר בנייה של תהליכים ארוכי תווך ונותנת מטרייה לפעילות.

ייעוץ מקצועי

הקשיים המתוארים לעיל מצריכים אחזקה שוטפת וייעוץ מקצועי לפעילות הפורום בכדי לאפשר את רתימת הגופים הממסדיים, הראשויות וסיוע בגיוס כספים להנעת הפרויקטים. ניסיון העבר מלמד שההשקעה המצומצמת יחסית של גבעת חביבה בצוות מקצועי נותנת תוצאות בעלות ערך רב ברמה הקהילתית וכן ביכולת להגיע שיתופי פעולה מניבים לרווחת התושבים. אנו רואים בפעילות האזורית מסוג זה את מימוש יעודה של גבעת חביבה בבניית חברה משותפת באזור וכמודל שניתן ליישמו בארץ ובעולם.

 שיתופי הפעולה והפרויקטים אותם מקדם הפורום הנמצאים בשלבים שונים של התקדמות