תכניות לצוותי חינוך

תוכנית אסטרטגיה האיזורית שמה במרכז החשיבה את הרעיון של איזוריות ומבקשת להעצים את המשמעות שלו עבור אנשים החיים באותו מרחב גיאוגרפי רגילים לחשוב על עצמם כנפרדים בגלל מבנים חברתיים ארוכי שנים. ברמת התוכן התוכנית מבקשת להגביר שייכות וגאווה איזורית, לעודד למידה על האיזור, להדגיש בעיות אזוריות ואינטרסים אזוריים, להפנות את התודעה אל שיתופי פעולה אזוריים, ולטפח כלים ומיומנויות של חיים בחברה מגוונת, לייצר למידה משותפת וזאת מתוך מטרה להעצמת ההשפעה של קבוצת המיעוט על המרחב המשותף וחינוך לחברה משותפת.

לאור העקרונות החינוכיים האלה הגדרנו את היעדים הבאים:

  • פיתוח תכנית חינוכית(קוריקולום) שמתחילה בגיל הגן, נמשכת בשתי תחנות שונות בבית הספר היסודי ,נמשכת בתכניות שונות שמשלבות למידה, וכוללת מפגש בחטיבת הביניים ובתיכון.
  • יצירת תשתית חינוכית-קהילתית בתוך רשויות מקומיות הפועלות עם רשויות שכנות מקרב המגזר השני על בסיס של שותפויות רב שנתיות בין בתי ספר ומערכות חינוך מקבילות.
  • שינוי תוכני של ה"מפגשים" מתוכן שעוסק בעימות נרטיבי לתכנים שעוסקים בפיתוח כישורים חשובים לחיים משותפים במרחב ציבורי משותף, כגון: סובלנות ,ניהול ויישוב קונפליקטים בדרך גישורית, הכרות עם הזהות והתרבות של "האחר ,"טיפוח תודעה דמוקרטית ברוח הדמוקרטיה ההשתתפותית,  סובלנות ,דחייה של גזענות וסטריאוטיפים שליליים, אזרחות פעילה, הבנייה משותפת של המציאות, להתפתח וליצור משמעות יחד.
  • פיתוח תכניות של למידה משותפת על בסיס אזוריות משותפת ("מנתיקטנא"): העקרונות המרכזיים של התכנית הם: עיסוק בנושאים אזוריים כבסיס ללמידה ודיאלוג - במטרה להגביר את האזוריות המשותפת ,יצירת מערכת יחסי עבודה קבועים בין בתי ספר הנשענת על תשתית אזורית הנתמכת על ידי ראשי רשויות ומנהלי מחלקות חינוך, למידה משתפת סביב מקצועות הקיימים בתוכנית הלימודים (כגון גאוגרפיה, אזרחות, היסטוריה, ספרות ועוד) רב גילאיות, אזרחות פעילה ,שיתוף היקף גדול של תלמידים ,בניית מודלים של עבודה המותאמים לכל בית ספר על ידי צוותי החינוך.
  • הכשרת מנהלים ומורים להטמעת התוכניות בבתי הספר.
  • חיבור ראשי רשויות ומנהלי מחלקות חינוך בשלטון המקומי לחזון החינוך לחברה משותפת במטרה שיוטמע בעזרת התוכניות החינוכיות השונות ברשויות המקומיות.
  • פיתוח תכניות והרחבת תכניות קיימות העוסקות במנהיגות נוער לחיים משותפים.
  • פיתוח והטמעת תכניות העוסקות בהנגשת השפה והתרבות העברית על ידי מורים יהודיים בבתי ספר ערביים, ובהנגשת השפה והתרבות הערבית בבתי ספר יהודיים.
  • פיתוח תכניות חינוכיות שמעצימות את היכולות של התלמיד הערבי להשתלבות שוויונית בחברה בישראל (בדגש על האקדמיה ועל התעסוקה).
  • הקמת בית ספר ייחודי (בינלאומי) שיוביל תלמידי תיכון למסלול משותף של הכשרת המנהיגות העתידית בארץ (ובעולם) לחברה משותפת ושלום.

 


התכניות המוצעות לצוותי חינוך:

תכניות קודמות 

(הודעה תפורסם בסמוך לפתיחת מחזורים חדשים - הרשמו לעדכונים כאן)