יסודי א' - ז'

גבעת חביבה פיתחה את "מנטקטנא –איזורינו".

תוכנית אסטרטגית "מנטקטנא" שמה במרכז החשיבה את הרעיון של איזוריות ומבקשת להעצים את המשמעות שלו עבור אנשים החיים באותו מרחב גיאוגרפי רגילים לחשוב על עצמם כנפרדים בגלל מבנים חברתיים ארוכי שנים. ברמת התוכן התוכנית מבקשת להגביר שייכות וגאווה איזורית, לעודד למידה על האיזור, להדגיש בעיות אזוריות ואינטרסים אזוריים, להפנות את התודעה אל שיתופי פעולה אזוריים, ולטפח כלים ומיומנויות של חיים בחברה מגוונת, לייצר למידה משותפת וזאת מתוך מטרה להעצמת ההשפעה של קבוצת המיעוט על המרחב המשותף וחינוך לחברה משותפת.

להל"ן התכניות המוצעות לתלמידי כיתות יסודי