חינוך סביבתי פעיל

בגילאי בית הספר היסודי, גבעת חביבה משלבת תלמידי כיתות ו' מיישובים שכנים ערבים ויהודים בפרויקט חינוכי פעיל המקדם תרבות של קיימות וקהילה משותפת בצורה חווייתית.  החינוך הסביבתי הפעיל  מתמקד באזור מיוחד בגבול שתי הקהילות או שמשותף להן (כגון נחל, פארק, שדה, יער וכדומה) . שטחים אלה הם לעתים קרובות מקור למתח, עקב זיהום והזנחה, התורם להעצמת הסכסוך והתפיסות השליליות בין התושבים.

התכנית מקדמת מודעות סביבתית בקרב תושבים צעירים בשתי הקהילות על מנת להפוך אזורים אלה לאתרים לשיתוף פעולה ובניית קהילה משותפת. ילדי כיתה ו' ומחנכים מבתי ספר בכל אחת מהקהילות משתתפים במפגשים חינוכיים ופעילויות בהם הם לומדים על קיימות ואזרחות משותפת. מחומרים הניתנים למיחזור שמצאו בסביבת האתר, הם יוצרים פריטי אמנות שימושית המוצבים באתר ומשמשים ככלי חינוכי לקהילה הרחבה כולה.

כל כיתה המשתתפת בפרויקט לומדת בנפרד ארבעה שיעורים בנושאים של קיימות וחברה משותפת, כהכנה לארבעה שיעורים משותפים עם כיתה מקבילה מהקבוצה האחרת. בשיעורים המשותפים, שתי הכיתות עוסקות בדיונים ובעבודה על פרויקטים של אמנות בת-קיימא, בהנחיה דו-לשונית המאפשרת השתתפות מלאה של כל הילדים/

הדס והיבה
רכזות מחלקת חינוך
04-6309344
mifgashim@givathaviva.org.il 
mifgashim2@givathaviva.org.il