תקנון השתתפות ונהלי הרשמה לקורסים

המכון ללימודי ערבית מברך אתכם על הצטרפותכם לקבוצת הלומדים.

כדי שנוכל לתת לכם שירות נאמן ויעיל, אנא קראו בתשומת לב ובעיון את נהלי ההרשמה.

כללי

 • קורסי המכון פועלים בכל שנה בהתאם ללוח החופשות המפורסם למטה.
 • התשלום יוסדר מראש עבור כל חודשי הקורס, במקסימום תשלומים השווה למספר חודשי הקורס.
 • במקרה של הצטרפות מאוחרת, התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום הקורס.
 • ההשתתפות בקורסים מותנית בתשלום מראש לכל השנה, בפריסת תשלומים בכרטיס אשראי, בהעברה בנקאית, בהמחאות לפקודת "חבצלת מוסדות תרבות וחינוך", או במזומן.
 • בכל קורס יתאפשר מפגש ניסיון אחד לאחר תשלום דמי הרשמה בסך 200 ש"ח. דמי ההרשמה יקוזזו מהתשלום המלא. דמי הרשמה יוחזרו למשתתף שבחר לא להירשם לקורס, עד 14 יום לפני פתיחתו.
 • המשך השתתפות בקורס לאחר מפגש הניסיון, מחויב בהסדרת התשלום המלא מראש.
 • המכון שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת קורס.
 • המכון רשאי לסגור קורס בכל עת ולפי שיקול דעתו, ובלבד שנתן על כך הודעה 14 ימים מראש.
 • במקרה של ביטול קורס ע"י המכון, יוחזר החלק היחסי של התשלום במלואו.
 • המכון רשאי להפסיק פעילות משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ"ל פוגע במהלך התקין של הקורס.
 • מפגש שיבוטל ע"י המכון, יוחזר במועד חלופי שיקבע בתיאום עם המרצה והלומדים.
 • המכון ללימודי ערבית שומר לעצמו את הזכות להחליף את מורה הקורס במקרים חריגים.

 

ביטול הרשמה/ החזרים  

 • הודעה על ביטול השתתפות בקורס תשלח במייל למזכירות המכון ותיכנס לתוקפה לאחר קבלת אישור במייל.
 •  באחריות הלומד לוודא קבלת אישור להודעת הביטול בתוך 3 ימי עבודה.
 • לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או הודעה בע"פ למזכירות או למרצה.
 • אין ביטול רטרואקטיבי של השתתפות בקורס, ולא יינתן החזר כספים בגינו.
 • לאחר חלוף תקופת רבע מהקורס לא יתאפשר החזר כספי בגין ביטול השתתפות בו.
 • במידה ויתבקש על ידי הלומד החזר כספי בגין היעדרות מקורס מכל סיבה שהיא - כל מקרה יידון לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתת זיכוי כספי ללימוד עתידי.
 • לא יינתן החזר כספי או החזר מפגש בגין ימי חופשה בהתאם ללוח חופשות הקורסים.
 • במקרה של החזר באמצעות זיכוי בכרטיס אשראי, ההחזר יתבצע בהתאם למדיניות חברת האשראי.
 • הנחות: 5% הנחה לכל משתתף נוסף מאותו בית אב. (למשלם את העלות הנמוכה יותר)

 

לוח ביטולי שיעורים - חופשות חגים ומועדים תשפ"ג

 

 

ראשון

חנוכה & כריסמס

25/12

פסח

9/4

עיד אלפטר

23/4

שני

פסח

10/4

ערב יום השואה

17/4

ערב יום הזיכרון ועיד אלפטר

24/4

שלישי

פורים

7/3

פסח

11/4

יום הזיכרון

25/4

רביעי

ערב פסח

5/4

פסח

12/4

יום העצמאות

26/4

חמישי

פסח

6/4

פסח

13/4

שבועות

25/5

 

כמו-כן ניתן להתקשר אלינו לטלפון: 04/6309242 או 04/6309330

Arabic1@givathaviva.org.il