פאנלים מוקלטים - פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה

כנס שנתי - פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה, יד טבנקין, 2-3.9.2021

מפגש חמישי, 4.6.21

מפגש רביעי, 23.4.21

מפגש שלישי, 12.3.21

מפגש שני, 15.1.21

מפגש ראשון, 20.11.20

כנס שנתי - פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה - גבעת חביבה 10-11.9.20

כנס לימודי הקיבוץ, יד יערי – גבעת חביבה, 2.7.2015