קורסים מקוונים מטעם המכון ללימודי ערבית - מאי עד ספטמבר 2023
*לקורסי המתחילים והבינוניים יש לרכוש מנוי שנתי ללומדה בעלות 250 ₪ בהתאם להנחיות ההרשמה.

מאי עד ספטמבר אחה"צ או ערב

1. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ג'
שעות: 17:00 - 18:00
תאריכי הקורס: 1.5.23- 11.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

2. מקוון – מדוברת  בינוניים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 17:00 - 18:00
תאריכי הקורס: 2.5.23- 12.9.23


מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

3. מקוון – מדוברת  מתקדמים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ב'
שעות: 17:00 - 18:00
תאריכים: 3.5.23- 13.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

 

4. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ג'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכים: 1.5.23- 11.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

5. מקוון – מדוברת  בינוניים

משך הקורס: 20 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכים: 2.5.23- 12.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

6. מקוון – מדוברת  מתקדמים

משך הקורס: 20 שעורים 
ימים בשבוע: ב'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכי הקורס: 3.5.23- 13.9.23

מחיר: 1200 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

 

לפרטים נוספים נא להתקשר למזכירות המכון:
 04/6309242 או 04/6309330 | Arabic1@givathaviva.org.il


עוד על המכון ללימודי ערבית...

 

* רכישת לומדה שפה1 כאן