סיור בנחל ברקן לבחינת אפשרויות פיתוח והסדרה

משתתפים: עדי נוי, עבדאלחלים עודה , נביה טיארה (קק"ל), משה יזרעאלי ואיתמר לוי (רשות הניקוז כרמל), גאנם מסארווה (יועץ ראש המועצה, כפר קרע) ד"ר ג'אזי (מנהל מחלקת תברואה, בסמ"ה), מוחמד שיח עבד (ממונה על תחום סביבה בערערה), פייסל מחאג'נה, הישאם יונס, מוחמד מסארווה (עמותת סביבה), אורית מעודד, רן קוטנר (גבעת חביבה)

התושבים ונציגי הרשויות המקומיות דיברו על הצורך לייצר הסדרה בת-קיימא שתנגיש את הנחל לתושבים לטובת חיבור תושבים לטבע, פעילות חינוכית ולמידה על הסביבה, חיבור יהודי ערבי ועוד.

בסיור עלה הצורך להסדיר את המעיינות, תוואי הנחל (הנחל מתפצל לערוצי משנה וזורם בתוואי שיוצרים רכבים), דרך לרכבים (החל מהפניה מזרחה לנחל מהכביש היורד מכפר-קרע), שביל אופניים/הולכי רגל, קליטת קהל בעין-ג'ורוף, היער הסמוך למועאוויה במעלה הנחל (להתייחסות: מצגת שהכין הישאם יונס).

רשות הניקוז ביקשה לחבר את הפרויקט לעבודות שכבר נעשו במורד הנחל מערבה, בתקצוב הקרן לשטחים פתוחים בשיתוף עם מועצת כפר קרע, ובמעלה הנחל באזור מועאוויה.

  1. רשות הניקוז מציעה להכין תכנון ראשוני לטובת הצעה שתוגש לקרן לשטחים פתוחים. רשות הניקוז תקצה לשם כך את אנשי המקצוע הרלוונטיים בעדיפות לצוות התכנון שעבד על האזור המערבי של הנחל. הצוות יחל באיסוף וניתוח נתוני השטח כגון האם יש שפיעה לנחל באופן שיוכל לקיים עצמו, היקף השהיית נגר וכד'. על בסיס הנתונים יוכן התכנון הראשוני.
  2. קרן קיימת תוביל את התכנון הראשוני כמתואר לעיל, כנגזרת של תוכנית האב ליערות ואדי עארה.
  3. מועצת כפר קרע מוכנה להירתם לקידום התכנון, לתכלל את העבודה עם הרשויות המקומיות הרלוונטיות ולארח המפגשים אצלה.
  4. חברי העמותה מוכנים להירתם ולסייע לתהליך התכנון כמה שנדרש ובהתאם ליכולותיהם, בסיוע גבעת חביבה.
  5. לאחר השלמת התכנון הראשוני יוחלט איזו רשות תגיש את ההצעה לקרן לשטחים פתוחים.
  6. יש לבדוק את עתיד שטח האש והשפעתו על הפעילות האפשרית במרחב ולפיכך על התכנון המוצע. מועצת כפר קרע, לה קשרים טובים עם הבסיס הצבאי, תבחן את הנושא, ובמידת הצורך קק"ל תסייע לקשר עם הצבא.
  7. תתקיים בהקדם פגישה מצומצמת בהשתתפות רשות הניקוז וצוות התכנון מטעמה, קק"ל, ונציגי כפר קרע על מנת לצאת לדרך עם התכנון המוקדם, להגדיר העקרונות ומתווה התכנון ולוח הזמנים – באחריות עדי.
  8. לאחר הפגישה הנ"ל תתקיים פגישה בהשתתפות הצוות המצומצם, נציגי רשויות נוספות, עמותת סביבה, וגבעת חביבה – באחריות עדי.

רשמו: עדי נוי ורן קוטנר | 30/01/2020