סיכום פעילות פורום סביבה – ינואר – יוני 2020
  • בחודשים ינואר –פברואר עסק הפורום בקידום תכנית משותפת עם הקק"ל וראשות הניקוז לשיקום נחל ברקן (ג'ורוף). התקיימו מספר פגישות וסיור בנחל עם אנשי הקק"ל וראשות הניקוז (מצ"ב סיכום הסיור).
  • בתקופת הקורונה לא התקיימה פעילות של הפורום ויצאנו לחל"ת.
  • חידשנו את הקשר עם חברי העמותה והמוסדות בחודש מאי ואנו מתארגנים לחזרה לפעילות.
  • באמצע יוני מתקיימות פגישות של שיתוף ציבור בהובלת הקק"ל (באום אל פאחם, מעלה עירון, כפר קרע ומנשה) להבאת תכנית האב של הקק"ל לשיקום וחיבור קהילתי של היערות בוואדי ערה.
  • נציגות של חברי העמותה וגבעת חביבה שותפים למהלכים. חלק מהתכנית כולל את הפרויקטים אותם מקדמת העמותה של שיקום נחל ברקן וחורשת מצר.

סיכום פעילות שותפות מגידו – מעלה עירון

נחל מיסקע:

  • התקבל מענק נוסף מהקרן לשטחים פתוחים לשלב ב' של עבודות פיתוח נחל מיסקע. התקיימה פגישה עם ראשות הניקוז ונציגי הראשויות להמשך תכנון. עלה הצורך לערב את נציגי הקק"ל. הוחלט על קיום פגישה בהשתפות ראשי הראשויות להתנעה רשמית של הפרויקט, תהיה פגישה של המינהלת שתחזור לטפל בנושאים נוספים במסגרת השותפות.

צוות אומנות:

  • התחילו יוזמה משותפת של סדנת ציורי נוף ("ציור על הדרך")המיועדת לצעירים ממגידו ומעלה עירון. היוזמה מקודמת על ידי צוות האומנות עם מרכז צעירים במגידו.