מבנה ארגוני תכנית אתגרים

בתכנית אתגרים העבודה תתבצע ב- 2 שלבים:

 

  1. שלב השיווק- שלב זה מיועד לשווק את תכניות גבעת חביבה למועצות הערביות.

  2. שלב התפעול- בשלב הזה יתחילו לעבוד בפועל תכניות גבעת חביבה באותם מועצות.


שלב השיווק:

  • ריאד כבהא, מנהל המרכז יהודי-ערבי, ישמש כ"מטריית השיווק" לכל העובדים, הוא יעזור ויתמוך בכולם לפי הצורך.
  • המטרה שלנו להגיע לכל המועצות הערביות בארץ, בשנה שעברה עבדנו עם כ- 27 מועצות, השנה ננסה להגיע ל- 60 מעוצות.
  • להכפיל את ההכנסות של גבעת חביבה ממיליון ₪ ל- 2 מיליון ₪.
  • חלוקת השיווק התבצעה לפי חלוקה גיאוגרפית:  גזאל יהיה אחראי על אזור הצפון והגליל (יחד עם ריאד), סאג'דה על אזור נצרת והעמקים, אנהאר על אזור המשולש הצפוני, יוסף על אזור המשולש הדרומי, אבו גוש ואזור הנגב (יחד עם ריאד) ויהיה רכז התוכנית.
  • אלה תהיה אחראית על הכנת "הצעות מחיר" על פי בקשת אנשי  השיווק והתאמת ההצעה לדרישת המועצה.  שליחתן לאיש הקשר במועצה, אחריות מול המועצה לקבל את הטפסים הדרושים לתחילת ביצוע התוכניות המבוקשות.
  • השתתפות בימי חשיפה וירידי תכניות.
  • ביקור בבתי ספר לצורך שיווק התכניות למנהלים, אותם מנהלים משתתפים במעגל אשר בוחר את התכניות במסלול הירוק. 

 


שלב התפעול:

יוסף: מנהל  התכנית, יהיה אחראי על הקשר עם מנהלי יחידות נוער, מנהלי מתנ"סים, רכזי תכנית אתגרים (בגבעת חביבה), יבקר גם בשטח. בנוסף, בקרה וחתימה על כל דרישות התשלום. יוסף יהיה אחראי על אזור הנגב, יחד עם ריאד, במידה ויהיה לנו מספיק קבוצות נשקול למנות עובד חדש שירכז את העבודה באזור. 
מייל: yousef@givathaviva.org.il 

עזאל: רכז צפון, בניית סילבוס ומהלכי שיעור לתכנית מנהיגות גישורית צעירה לשני השלבים. גיוס מנחים והכשרתם. קשר עם מנהלי יחידות נוער, רכזי עוגן קהילתיים. יבקר בשטח, ויאשר את דרישות התשלום.

מייל: gazal@givathaviva.org.il

 

אנהאר: רכזת אזור המשולש, בניית סילבוסים ומהלכי שיעור לתכניות: "אמנות רחוב", "מאחורי העדשה", "עושים קולנוע" ו"נערות מנהיגות שינוי" לשני השלבים (כמובן, עם התייעצות וקבלת עזרה מענת). גיוס מנחים והכשרתם, קשר עם רכזי העוגן הקהילתיים, מנהלי יחידות נוער (לפי הצורך) ביקור בשטח, אישור דרישות תשלום של תכניות האמנות.

מייל: anhar@givathaviva.org.il

 

סאג'דה: רכזת אזור נצרת והעמקים, משווקת את התכנית באזור נצרת והעמקים, קשר עם מנהלי יחידות נוער, רכזי עוגן קהילתיים, תבקר בשטח ותאשר דרישות תשלום.

נסרין: אחראית על תכנית "יהיה בסדר" בכל הישובים בארץ. בניית סילבוס ומהלכי שיעור לתכנית, גיוס, הכשרה ושיבוץ  מנחים. תבקר בשטח ותאשר דרישות תשלום.
מייל: nasreens@givathaviva.org.il

 

אלה: הכנת חוזי עבודה למנחים, קבלתם חתומים והעברתם להנהלה. קבלת דרישות תשלום חתומות מהרכזים והעברתם להנהלת החשבונות. ריכוז כל הפעילות בקובץ מסודר במחשב, הזמנת חומרי עבודה וכל הפעילות האדמיניסטרטיבית הדרושה. 

מייל: jacp@givathaviva.org.il