צוות התכנית / יצירת קשר

יוסף ג'ברין: מנהל  התכנית, יהיה אחראי על הקשר עם מנהלי יחידות נוער, מנהלי מתנ"סים, רכזי תכנית אתגרים (בגבעת חביבה), יבקר גם בשטח. בנוסף, בקרה וחתימה על כל דרישות התשלום. יוסף יהיה אחראי על אזור הנגב, יחד עם ריאד, במידה ויהיה לנו מספיק קבוצות נשקול למנות עובד חדש שירכז את העבודה באזור. 
מייל: yousef@givathaviva.org.il 

טלפון: 052-444-0204


עזאל אבו ריא: רכז צפון, בניית סילבוס ומהלכי שיעור לתכנית מנהיגות גישורית צעירה לשני השלבים. גיוס מנחים והכשרתם. קשר עם מנהלי יחידות נוער, רכזי עוגן קהילתיים. יבקר בשטח, ויאשר את דרישות התשלום.

מייל: gazal@givathaviva.org.il

טלפון: 052-890-1451‬


אנהאר מסרוואה: רכזת אזור המשולש, בניית סילבוסים ומהלכי שיעור לתכניות: "אמנות רחוב", "מאחורי העדשה", "עושים קולנוע" ו"נערות מנהיגות שינוי" לשני השלבים (כמובן, עם התייעצות וקבלת עזרה מענת). גיוס מנחים והכשרתם, קשר עם רכזי העוגן הקהילתיים, מנהלי יחידות נוער (לפי הצורך) ביקור בשטח, אישור דרישות תשלום של תכניות האמנות.

מייל: anhar@givathaviva.org.il

טלפון: 052-284-2863


סאג'דה: רכזת אזור נצרת והעמקים, משווקת את התכנית באזור נצרת והעמקים, קשר עם מנהלי יחידות נוער, רכזי עוגן קהילתיים, תבקר בשטח ותאשר דרישות תשלום.

טלפון: 054-670-829


נסרין: אחראית על תכנית "יהיה בסדר" בכל הישובים בארץ. בניית סילבוס ומהלכי שיעור לתכנית, גיוס, הכשרה ושיבוץ  מנחים. תבקר בשטח ותאשר דרישות תשלום.
מייל: nasreens@givathaviva.org.il

טלפון: 050-304-1000


אלה: הכנת חוזי עבודה למנחים, קבלתם חתומים והעברתם להנהלה. קבלת דרישות תשלום חתומות מהרכזים והעברתם להנהלת החשבונות. ריכוז כל הפעילות בקובץ מסודר במחשב, הזמנת חומרי עבודה וכל הפעילות האדמיניסטרטיבית הדרושה. 

מייל: jacp@givathaviva.org.il   

טלפון: 04-6309249