מטרות התכנית וקהל היעד
  • לאפשר לכל ילד בחברה הערבית מתן הזדמנות שווה לחלום, לשכלל מיומנויות אישיות וחברתיות ולפתח תחושת מסוגלות אישית בכדי לעצב עתידו כרצונו.
  • להעשיר את סל הכלים העומדים לרשות כל ילד להתמודד בהצלחה בהשתלבות מיטבית בחברה הישראלית, לרבות בשוק התעסוקה.
  • להגביר הכרת ההורים והילדים בקשר שבין פנאי משמעותי לכישורי חיים והישגים לימודיים.
  • לפתח תחושת אחריות אישית וחברתית של הילדים והנוער בחברה הערבית על סביבתם וקהילתם.
  • למגר את הניכור והעויינות המתפתחת בין אוכלוסיות ישראל השונות ובין החברה הערבית למדינה.  

קהל היעד

  • מועצות/ עיריות ערביות (רשויות מקומיות הנמנות על יישובי התוכנית המורחבת כהגדרתם בהחלטת ממשלה 922 מיום 30.12.15).
  • מנהלי מחלקות נוער
  • מנהלי מחלקות נוער מנהלי בתי ספר