תכניות מוצעות

תקציר תכניות גבעת חביבה להעצמת החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית באישורה של הנהלת מנהל חברה ונוער במגזר הערבי – 2018

שם התכנית:

מס' תכנית

כיתות

תקציר לתוכן הלימודי ויעדי התכנית

מס' שעות ומפגשים

(1) "מאחורי העדשה"

תכנית צילום כמבט ביקורתי

2802

ז' – י"ב

(15-20 תלמידים בקבוצה )

תכנית המלמדת פיתוח מבט ביקורתי בונה, אישי, חברתי וסביבתי, בדרך של עבודה אישית וקבוצתית עם מתודות השיח הדיאלוג. הקבוצה תעסוק בלימודי צילום ובסופה יצרו פרויקט גמר תערוכת צילומים המוגשת לקהילה תוך אירוע קהילתי.

שלב א' – 10 מפגשים שבועיים

שלב ב' – 10 מפגשים שבועיים

תערוכה.

סה"כ  20 מפגשים | כל מפגש:  3 שעות  

 


 

(2) "אמנות רחוב"

תכנית שנתית של אמנות המשנה את פני הסביבה דרך אמנות ציורי קיר- 'גרפיטי'.

2805

ז' – י"ב

(15-20 תלמידים בקבוצה )

תכנית שנתית של אמנות המשנה את פני הסביבה דרך אמנות ציורי קיר- 'גרפיטי'. הגרפיטי הוא  ציור קיר הנוצר על מבנים הקיימים במרחב הציבורי בקהילה עם  המעורבות הקהילתית בדרך חיובית בישוב הוא לב ליבה של התכנית.

שלב א' – 10 מפגשים שבועיים

שלב ב' – 10 מפגשים שבועיים  תערוכה.

סה"כ  20 מפגשים | כל מפגש:  3 שעות  

 


 

(3) "עושים קולנוע"

2806

ז' – י"ב

(15-20 תלמידים בקבוצה )

תכנית קולנוע שנתית המלמדת את השפה הקולנועית, הדוקומנטרית  או העלילתית, דרך בניית תהליך של יצירת סרט משותף והצגתו בקהילה לדיון. שבסופה תהיה הקרנה חגיגית.

שלב א' – 10 מפגשים שבועיים

שלב ב' – 10 מפגשים שבועיים

סה"כ  20 מפגשים | כל מפגש :  3 שעות  

 


 

(4) "נערות מנהיגות שינוי"

העצמת מנהיגות נערות

2809

נערות - ח'-י"א.

(15-20 נערות בקבוצה)

התכנית נועדה לשים ליצירת חברה שוויונית מבחינה מגדרית, בה הנשים יחוו עצמן כשוות ובעלות דימוי עצמי גבוה.

שלב א'-10 מפגשים  שבועיים

שלב ב' – 10 מפגשים שבועיים

סה"כ 20 מפגשים | כל מפגש: שעתיים  

 


 

(5) "מנהיגות גישורית צעירה"

2810

כתות ט'-י'

(15-20 תלמידים בקבוצה )

מטרת התכנית להקנות מיומנויות גישוריות לניהול ויישוב קונפליקטים ברוח הגישור במעגלי החיים השונים.

המשתתפים יאותגרו לעשות פרויקט גישורי בקהילה לתרגול מיומנויות הגישור והמנהיגות ולהטמעת שפת הגישור והפחתת האלימות במעגלי חייהם.

שלב א'-10 מפגשים  שבועיים

שלב ב' – 10 מפגשים שבועיים

סה"כ 20 מפגשים| כל מפגש : שעתיים  

 


 

(6) "יהיה בסדר" - לעברית תעסוקתית לחטיבה עליונה

2812

כיתות  ט' - יב'

(15-20 תלמידים בקבוצה )

התוכנית מכוונת לחזק ולהעמיק את הידע של תלמידים ערבים בשפה ובתרבות העברית, בדגש על השפה המדוברת והתרבות היומיומית העכשווית, ותתמקד בשילוב התעסוקתי.

שלב א'-10 מפגשים  שבועיים

שלב ב' – 10 מפגשים שבועיים

סה"כ 20 מפגשים | כל מפגש : שעתיים  

 

 

ملخص برامج جبعات حبيبة لتعزيز التربية  اللامنهجية في المجتمع العربي بمصادقة إدارة مديرية المجتمع والشبيبة في المجتمع العربي.  2018

اسم البرنامج

رقم البرنامج

صفوف

ملخص مضامين التعليم وغايات البرنامج

عدد ساعات اللقاءات

1."من وراء العدسة"

برنامج تصوير كنظرة نقدية

2802

السابع-الثاني عشر
(15-20تلميذا)

برنامج تصوير يعلم تطوير نظرة نقدية بناءة، شخصية واجتماعية وبيئية، عن طريق العمل الشخصي والمجموعاتي مع منهجية المحادثة والحوار. المجموعة تتعلم التصوير كأداة ووسيلة للنقد.

المرحلة أ –10 لقاءات اسبوعية
المرحلة ب – 10 لقاءات اسبوعية

كل لقاء: 3 ساعات (اكاديمية) | المجموع 20 لقاء (60 ساعة اكاديمية)

 


 

2."فنون الشارع"
برنامج سنوي للفنون لتغيير البيئة عن الطريق فنون الجداريات وشعارات الحائط.

2805

السابع-الثاني عشر

(15-20تلميذا)

برنامج سنوي للفنون لتغيير البيئة عن الطريق فنون الجداريات وشعارات الحائط. شعارات الحائط عبارة عن رسم جداري على المباني القائمة في الحيز العام في المجتمع مع التداخل المجتمعي بطريقة إيجابية في المجتمع وهي أساس البرنامج

المرحلة أ –10 لقاءات اسبوعية

المرحلة ب –10 لقاءات اسبوعية
كل لقاء: 3 ساعات (اكاديمية) | المجموع 20 لقاء (60 ساعة اكاديمية)

 


 

(3) "نصنع السينما"

2806

السابع-الثاني عشر

(15-20تلميذا)

برنامج سينما سنوي يعلم لغة السينما الوثائقية أو الروائية، عن طريق بناء سيرورة انتاج فيلم مشترك وعرضه في المجتمع للنقاش

المرحلة أ –10 لقاءات اسبوعية

المرحلة ب –10 لقاءات اسبوعية
كل لقاء: 3 ساعات (اكاديمية) | المجموع 20 لقاء (60 ساعة اكاديمية)

 


 

(4) "فتيات يقدن التغيير" تمكين قياديات شابات

2809

فتيات من صفوف الثامن – الحادي عشر

(15-20تلميذا)

يهدف البرنامج إلى اتاحة بناء المجتمع المتساوي من الناحية الجندرية، حيث تختبر النساء أنفسهن كمتساويات وصاحبات تصور ذاتي عال

.

المرحلة أ – 10 لقاءات اسبوعية

المرحلة ب – 10 لقاءات اسبوعية
كل لقاء: 2 ساعات (اكاديمية) | المجموع 20 لقاء (40 ساعة اكاديمية)

 


 

(5) "قيادات الوساطة الشابة"

2810

صفوف التاسع-الثاني عشر

(15-20تلميذا)

يهدف البرنامج إلى اكساب مهارات الوساطة وإدارة وتسوية النزاعات بروح الوساطة في مختلف دوائر الحياة.

يواجه المشاركون تحدي تنفيذ مشروع وساطة في المجتمع والتمرن على مهارات الوساطة والقيادة واستدخال لغة الوساطة والحد من العنف في دوائر الحياة

المرحلة أ –10 لقاءات اسبوعية

المرحلة ب –10 لقاءات اسبوعية
كل لقاء: 2 ساعات (اكاديمية) | المجموع 20 لقاء (40 ساعة اكاديمية)

 


 

6) "سيكون على ما يرام" – تعلم العبرية لمجال التشغيل للمرحلة  الثانوية

2812

صفوف التاسع – الثاني عشر 
(15-20تلميذا)

يهدف البرنامج إلى تعزيز وتعميق معرفة التلاميذ العرب للغة والثقافة العبرية، مع التركيز على اللغة المحكية والثقافة اليومية المعاصرة، مع التركيز الاندماج في سوق العمل

المرحلة أ – 10 لقاءات اسبوعية

المرحلة ب – 10 لقاءات اسبوعية 
كل لقاء: 2 ساعات (اكاديمية) | المجموع 20 لقاء (40 ساعة اكاديمية)