"שפה משותפת" - העשרה בשפה העברית

רקע

לשפה יש תפקיד חיוני בהעצמת הניידות החברתית, כמו גם בחיזוק ההבנה הבין-תרבותית בין קבוצות מפולגות.
מתוך תפיסה זו פיתחנו תכנית העשרה ייחודית בשפה העברית לבתי ספר ערבים בישראל.
מטרת התוכנית להרחיב את ההיכרות עם השפה והתרבות העברית בקרב תלמידים ערבים, על מנת לחזק את יכולתם להצליח בחברה הישראלית, תוך הפחתת העוינות, הפחד והסטריאוטיפים.
הצעה זו מפרטת את הרציונל, האסטרטגיה שהובילה לתוכנית ארצית שתפעל בבתי ספר ערבים ברחבי המדינה.
כישורי שפה בעברית כמנוע חיוני להתקדמות סוציו-אקונומית.
שפה ותרבות עברית ככלי לעידוד חברה משותפת
טופס פניית מועמדים 2808201820