החטיבה ההסטורית בחבצלת

החטיבה ההסטורית בנויה על התפישה, שלפיה השילוב בין תיעודמחקר ופרסום, מבטיח אינטגרציה מירבית בין הזיכרון ההיסטורי, המחקר האקדמי והתהודה הציבורית.

פעילותה של החטיבה ההסטורית מנוהלת ע"י:

  • יד יערי, המרכז לתיעוד וחקר של תנועת השומר הצעיר והקיבוץ הארצי, אשר הוקם בשנת 1983 כגוף המופקד על שימור וטיפוח הזיכרון הקולקטיבי של התנועה במובן הרחב ביותר. 
  • מורשת, בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' אשר נוסדה בשנת 1961 על ידי ניצולי שואה, חברי מחתרות ופרטיזנים. מטרת המייסדים הייתה להנציח את השואה לצד הגבורה ולהדגיש את העמידה היהודית ואת הלחימה בימי השואה ומלחמת העולם השנייה.

 

מטרות-על של החטיבה ההסטורית

  • שמירה על הזיכרון הקולקטיבי של התנועה.
  • טיפוח מורשת ערכיה והפצת מידע ודעת על פועלה.
  • חקר דרכה החברתית והרעיונית.
  • מאבק במגמות שנועדו לטשטש את אופייה ולהשכיח את הישגיה.
  • תיעוד היוצר והיצירה הקיבוצית (כל התק"צ)  
  • חקר השואה ולהוראתה
  • העמקת הידע על נושאים מגוונים הקשורים בשואה ובאנטישמיות.