לקיום מפגשים בין ילדים יהודים וערבים, במטרה ליצור הקשבה, פתיחות, אמון הדדי, התקרבות ודיאלוג משמעותי

 

מחלקת חינוך מובילה מיומנויות ערכים וידע בתחום של חברה משותפת. חברה משותפת שמה במרכז את הצרכים של כלל קהילותיה, מכבדת את זהויותיהם ומטפחת מיומנויות ליצירת הסכמות חברתיות צודקות ושוויוניות. מחלקת חינוך מציעה סמינרים בנושא חברה משותפת לתלמידים הכוללים תהליכי הכנה ועיבוד בית ספריים, סמינרים חד יומיים העוסקים במרחב הציבורי, השתלמויות מורים, ויוצרת קואליציה עם ארגונים שותפים לקידום החינוך לחברה משותפת מול משרד החינוך. מחלקת חינוך מפעילה תוכניות דיאלוג לסטודנטים העוסקות בקמפוס כמרחב ציבורי משותף.

למידע נוסף ...


090120194