לבניית חברה משותפת ושוויונית בין יהודים וערבים במדינת ישראל, באמצעות פרויקטים משותפים בין קהילות שכנות

תכנית "שותפות בין קהילות" יוצרת שיתוף פעולה מובנה בעל תועלת הדדית בין קהילות יהודיות וערביות שכנות החצויות בשל המתח הגובר והניכור ההדדי המאיימים כיום על המרקם הדמוקרטי בישראל.

המנהיגות המוניציפלית והתושבים פועלים לגשר על השסע היהודי-ערבי באמצעות יצירת מנגנונים בין-קהילתיים ומסגרות המאפשרות פעולה משותפת כמענה לצרכים, מטרות ואינטרסים משותפים.

הקהילות מקושרות בצמדים דו-צדדיים וכן דרך אשכולות אזוריים רב-צדדיים שיאפשרו העתקה של המודל ברחבי ישראל, לקידום פיתוח כלכלי וחברתי בדרכי שלום בקנה מידה ארצי.

להמשך קריאה על הפרויקטים השונים...

 

 090120194