יד יערי - הארכיון


undefinedצעדיו הראשונים של הארכיון והתפתחותו שלובים בהתפתחות הקיבוץ הארצי. ב- 1927 נוסד הקיבוץ הארצי והוקמה מזכירות הקיבוץ הארצי. במשך עשר שנים, נדד החומר הארכיוני, שמור בשקים (כך מספרות האגדות), מישוב לישוב, על-פי מקום משכנה של המזכירות, וצמוד אליה. בשנת 1937 הוקם הארכיון באחד החדרים בבית התנועה במרחביה. הוא הוקם על ידי שלמה ריכב. שלושה ימי עבודה בשבוע ולירה מנדטורית אחת היוו את הבסיס הכלכלי של הארכיון.

 

שלמה רֵיכב, בעל תודעה היסטורית חזקה, דאג להביא ארצה את החומר של השומר הצעיר שנוצר בארצות אירופה השונות, ולמזלנו הצליח בכך במידה רבה. מה שלא הגיע ארצה, עד שנת 1939, ולא התגלגל לידי ידיים פרטיות  - אבד.

 

הארכיון מחזיק מיליוני מסמכים מסוגים שונים, פרסומים רבים כולל כתבי-עת, פריטים גרפיים ואודיו-ויזואליים. רובו ככולו של החומר ממוחשב ונח לאיתור. החומר הרב מוחזק בשלושה אולמות מבוקרי-אקלים ומוגני אש, טבע ואדם.

 

ארכיון הצילומים הגדל בעקביות מונה מעל 150,000 צילומים, מהם כ-50 אלף דיגיטאליים ועוד כ- 4,000 צילומי  ארכיון "מורשת".  כל הצילומים רשומים במחשב, ורובם ככולם סרוקים וזמינים בקטלוג ברשת. בנוסף כולל הארכיון את אוסף הצילומים של "על המשמר" המונה כ-  120,000 תמונות.

 

בארכיון השומר הצעיר קיימות חטיבות חומר נכבדות של "השומר הצעיר" משנות העשרה של המאה העשרים, וכן חומרים של תנועות נוער שקדמו ל"השומר הצעיר". 

 

בארכיון שלושה גופים עיקריים של חומר:

  • תנועת "השומר הצעיר" העולמי מראשיתה ועד היום;
  • הפעילות הפוליטית של "השומר הצעיר" בארץ ובעולם מראשיתה ועד לימים אלה (מפ"ם, מר"צ-יח"ד, ועוד);
  • פעילות הקיבוץ הארצי על מחלקותיו, מפעלי התרבות והגופים הכלכליים שלו.

 

בנוסף לכך ישנם בארכיון אוספים רבים של חומר כתוב ואחר, כפי שבא לידי ביטוי בקטלוג המקוון ברשת.