אודות יד יערי

יד יערי, המרכז לתיעוד וחקר של תנועת השומר הצעיר והקיבוץ הארצי, הוקם בשנת 1983 כגוף המופקד על שימור וטיפוח הזיכרון הקולקטיבי של התנועה במובן הרחב ביותר. המרכז הוא חלק מהחטיבה ההיסטורית של השומר הצעיר ב"חבצלת", יחד עם "מורשת".

מטרות-על

 • שמירה על הזיכרון הקולקטיבי של התנועה.
 • טיפוח מורשת ערכיה והפצת מידע ודעת על פועלה.
 • חקר דרכה החברתית והרעיונית.
 • מאבק במגמות שנועדו לטשטש את אופייה ולהשכיח את הישגיה.
 • תיעוד היוצר והיצירה הקיבוצית (כל התק"צ)  

התפישה הכללית

יד יערי בנוי על התפישה, שלפיה השילוב בין תיעודמחקר ופרסום במוסד אחד, מבטיח אינטגרציה מירבית בין הזיכרון ההיסטורי, המחקר האקדמי והתהודה הציבורית.

תרומת יד יערי

יד יערי פועל לבסס ולהבליט את פועלם ואת תרומתם של תנועת השומר הצעיר והקיבוץ הארצי במשך תשעה עשורים למען העם היהודי ומדינת ישראל בתפוצות ובישראל. התיעוד העשיר בארכיון השומר הצעיר, ימי העיון הפתוחים לקהל, המחקרים המתבצעים ביוזמת המרכז והספרים היוצאים לאור, מאירים את קורותיה ואת פעילותה של התנועה בתחומי החינוך, החברה, התרבות, ההתיישבות, הביטחון והמדיניות. המרכז פועל להפצת מידע על עברה ועל תרומתה של התנועה בקרב כל שכבות הציבור, וביחוד בקרב הדור הצעיר ואוכלוסיית העולים.

המרכז אמון על גישה מדעית ושומר על רמה אקדמית של מחקריו ופרסומיו. יו"ר הוועדה האקדמית של יד יערי היא פרופ' אביבה חלמיש מהאוניברסיטה הפתוחה.

 פעילות יד יערי מסייעת לצמצום הבורות הקיימת בתחומי עיסוקיו, ומהווה משקל נגד חיוני למבקשים לגמד ולהשכיח את מקומן ואת תרומתן של התנועה הקיבוצית ותנועות הנוער לעם ולמדינה.

מבנה המרכז

במרכז יד-יערי שני אגפים:
ארכיון השומר הצעיר, המופקד על התיעוד של השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי ומפ"ם.
אגף מחקר, פרסומים וימי עיון.אדריכל בית יד יערי - חיליק ערד - 1982 (סער)
עיצוב אומנותי - סביבתי - רודא ריילינגר (הזורע)
קיר קרמי אומנותי באולם הרצאות - משה סעידי (כפר מנחם)
עיצוב חלל פיסולי פנימי - קומה א' - יעל לב (גן שמואל)
עיצוב תערוכת השומר הצעיר - דוד לב (נירים)
ארכיון השומר הצעיר הועבר ממרחביה למשכנו החדש בגבעת חביבה
בשנת 1982.  בהמשך הזמן נוספה קומה שניה למבנה וכיום הוא משמש
כארכיון התנועתי ובית משרדים ליד יערי, מורשת, קרן חבצלת
והנהלת גבעת חביבה.

צוות המרכז

 • דודו אמיתי – מידען. עובד בארכיון משנת 2004. מנהל יד יערי. dudu_am@givathaviva.org.il  
 • מילכה הרטל – מנהלת מקצועית של הארכיון. עובדת בארכיון משנת 2015 milca@givathaviva.org.il
 • פרופ' אלי צור  - עובד ביד יערי משנת 1986. יועץ אקדמי - ארכיון ומחקר.
 • ד"ר שלמה שאלתיאל - עובד ביד יערי משנת 1988. . sheal_yr@givathaviva.org.il
 • ד"ר טל אלמליח - חוקר. עובד בארכיון משנת 2011. snir.tal@gmail.com
 • ד"ר תום נבון – חוקר. עובד בארכיון משנת 2018. tomnavon@gmail.com
 • יובל דניאלי -  עובד בארכיון משנת 1997. אחראי לתחום הדימויים החזותיים ואוצר הארכיון.  yoval@givathaviva.org.il 
 • מיכל שרייבר – עובדת בארכיון משנת 2019. אחראית על ארכיון הצילומים. photo_yr@givathaviva.org.il
 • תלמה נשיא -  ארכיונאית, עובדת בארכיון משנת 1986.  אחראית על שירות לחוקרים, קליטה והפקדה. talma@givathaviva.org.il
 • תמר עמירן -  עובדת בארכיון משנת 2003. אחראית על אוספי הווידיאו והספרים. tamar@givathaviva.org.il
 • צילה שופר – עובדת בארכיון משנת 2014. אחראית על ארכיון הרי אפרים. shofar@keh.co.il
 • שיר טייף- עובד בארכיון משנת 2019. djsht12345@gmail.com

למידע נוסף...

 

facebook