תכנית "חילופי מורים" ביוזמת משרד החינוך ובשיתוף מחלקת החינוך בגבעת חביבה

במסגרת קידום חיים משותפים, משרד החינוך, בשיתוף מחלקת החינוך בגבעת חביבה מובילים בשנה"ל תשפ"ג תכנית ייחודית ופורצת דרך לחילופי מורים יהודים וערבים בחטיבות ביניים.

התכנית מבקשת להציע מודל של חיים משותפים באמצעות מפגש משמעותי עם האחר.

בתכנית חילופי המורים, מורים המלמדים תחומי דעת זהים מהחברה היהודית והערבית, כך שהמורה היהודי ייקלט ויילמד בבית ספר ערבי ולהיפך. המורים יעברו חוויה של שליחות, העצמה, הסרת מחיצות ובניית שותפות ומערכת של אמון עם התלמידים.

מטרות התכנית:

  • הכנת המורים והתלמידים לחיים בחברה משותפת
  • העמקת ההיכרות הבין-אישית ובין-תרבותית
  • צמצום סטריאוטיפים הפחתת תופעת הגזענות
  • קידום מיומנויות חברתיות-רגשיות: הכלה, הקשבה ואמפתיה
  • קידום ערכים כגון סובלנות, קבלת האחר וכבוד הדדי

תכנית חילופי מורים כוללת

  1. פיתוח מקצועי למורים המתחלפים בהיקף של 30 שעות, כולל גמול עם ציון
  2. בכל בית ספר קולט ימונה מורה חונך אשר ילווה את המורה "המתחלף", עם כניסתו לבית הספר. (המורה החונך יעבור גם הוא תהליך של פיתוח מקצועי בהיקף של 30 שעות המוכרות לגמול, שיכלול גם את שעות הליווי בפועל)

לקבלת פרטים נוספים כאן

לפרטים כלליים לגבי התכנית: נסרין סייף - 04-6309200, 050-3041000

לפרטים לגבי הכשרת המורים בתכנית: דקלה תומר כיאל - 052-6699647