כנס "חינוך לשפה משותפת" 20.12.2021

הכנס בתמונות כאן

סיכום הכנס כאן