מפת דרכים לחברה משותפת

"מפת דרכים לחברה משותפת" הוא פרויקט רב-שלבי שיהווה תהליך ראשון מסוגו לפיתוח וקידום מערך של צעדים ישימים ומדידים לקראת חברה משותפת של יהודים וערבים בישראל, תוך כדי שיתוף ציבור נרחב ושילוב דעות מקשת פוליטי וחברתי מקיף.

בשנה הראשונה, חמש "קבוצות מליאה" המורכבות מדמויות ציבוריות ומקצועיות בחברה היהודית והערבית התכנסו על מנת לנסח מסמך מפת דרכים שכולל צעדים מעשיים לקדם את ישראל לקראת חברה משותפת. חמשת הקבוצות עסקו בתחומים המבוססים על מטרות המילניום של האו"ם: חינוך, פיתוח כלכלי, ממשל/משילות, קרקעות, ותהליכים מאחים וייצוג תרבותי. חברי הקבוצות הם ערבים ויהודים, נשים וגברים, מהמגזר הפרטי, הציבורי ומהחברה האזרחית, המייצגות טווח רחב של הקשת הפוליטית, בעלי ניסיון מקצועי רב בתחום הקבוצה. לכל קבוצה שני מובילים, יהודי וערבי, אנשי ציבור מוכרים עם זיקה לתחום ומחויבות לבניית קונצנזוס, על מנת להוביל את הקבוצה ולמשוך תמיכה ציבורית. לכל קבוצה גם מנחה עם ניסיון ומומחיות בהובלת תהליכים, בניית קונצנזוס, הכרות עמוקה עם נושא הקבוצה ומחויבות ליצירת חברה יהודית-ערבית משותפת בישראל. כל קבוצה גם קיבלה סקירה אקדמית של ניסיון קודם בתחום בארץ ובעולם, מאת חוקר בכיר שגם הוזמן להצטרף לדיוני הקבוצה כחבר. (קישורים לסקירות האקדמיות בתחתית הדף.)

המסמכים שנוסחו על ידי הקבוצות הוצגו בכנס גבעת חביבה במרץ 2017 ולאחר מכן הובאו לציבור בהליך רחב של שיתוף ציבור ב-40 פגישות מעורבות ציבור באזורים בעלי אופי חברתי מגוון ובעזרת אתר משוב ברשת ומסע יחסי ציבור שאפשר איסוף וניתוח עמדות הציבור בקשר לצעדים המוצעים. משוב הציבור נאסף ושימש לכוונן את המסמכים לכדי מסמך מפת דרכים שמוסכם על ידי מגוון רחב ככל האפשר של הציבור, הכולל גם המלצות וגם אבני דרך להעריך את התקדמותה של ישראל לכיוון של חברה משותפת.

ההמלצות הוצגו בכנס בחסות השדולה לקידום חיים משותפים בין ערבים ויהודים בכנסת ב-19 לדצמבר. השדולה אימצה את ההמלצות והכין תכנית עבודה לקדם אותן בשנה הקרובה, הכוללת מפגש עבודה עם נשיא המדינה ריבלין, מפגשים ייעודיים של ועדות החינוך והכלכלה בכנסת, כנס בנושא פיתוח כלכלי בהקשר של חברה משותפת וההמלצות, ודיון בהמלצות קבוצת הממשל. כמו כן, כנס גבעת חביבה השישי תוכנן בשיתוף עם השדולה ל-6 במאי לעסוק ביישום ההמלצות.

קראו את הסקירות האקדמיות המקדימות: