קורס גישור במערכת החינוך ובקהילה

מהו גישור?

הליך הגישור הינו הליך בו המגשר מסייע לצדדים שבמחלוקת לפתור בניהם מחלוקות בדרך של הסכמה. על מנת שהמגשר יוכל לבצע את תפקידו עליו לרכוש ידע מעמיק ובכל הקשור להבנת קונפליקטים ולניתוחם. בנוסף עליו ללמוד את עקרונות המשא ומתן השיתופי עליהם מושתת הליך הגישור. כל אלו יחד יספקו למשתתף בסדנה בסיס תאורטי רחב להבנת מודל הגישור ולרכישת כלים ליישומו ולהטמעת שפת תרבות הגישור והדיאלוג.

מטרות הקורס

  • הבנה מעמיקה של קונפליקטים באופן תיאורטי ופיתוח יכולת לנתחם.
  • הכרת מודלים מסורתיים לניהול קונפליקטים.
  • למידה של עקרונות ומאפייני הליך הגישור.
  • הבנת תפקידו של המגשר.
  • רכישת מיומנויות הנדרשות לניהול הליך הגישור ותרגולן.
  • הבנת תפקידו של איש.ת החינוך כמגשר.ת בתוך בתי ספר מרובי זהויות.
  • הטמעת שפת ותרבות הגישור והדיאלוג בקרב הקהילה והחברה.

תוכן הקורס

קורס הגישור מיועד למורים ערבים ויהודים במתכונת של הרצאות פרונטליות, מקוונות ותרגולים פרונטליים, בבר-אילן ובגבעת חביבה. תכנית ייחודית זו באה לספק הכשרת גישור ויישוב סכסוכים מותאמת למנהיגות חינוכית. הקורס מעניק הכשרה וכלים מתאימים למובילים ומנהיגים בתחום החינוך, לניהול מצבים מורכבים וטעונים ולהתמודדות עם בעיות, מחלוקות וקונפליקטים העשויים להתעורר כתוצאה ממפגש בין תרבותי.

סילבוס הקורס לדוגמה בהמשך

קהל ייעד

בעלי תפקידי ניהול בתחום החינוך, לרבות מנהלים, סגני מנהלים ורכזים חברתיים בבתי ספר הכוללים סגל מורים מעורב משתי החברות, יהודית וערבית, ו/או תלמידים מעורבים ו/או בתי ספר שמפעילים או מעוניינים להפעיל תכניות חברה משותפת ומפגש של צוותים ותלמידים משתי החברות.

מהלך השיעורים

הרצאות פרונטליות, מקוונות בזום וסימולציות מונחות ע"י מגשרים מקצועיים, בקבוצות קטנות. מבנה ותוכן המפגשים הינו על פי המלצות ועדת גדות- משרד המשפטים.

הקורס הינו בן 60 ש"א ויתקיים במשך 12 מפגשים.

 

להרשמה כאן

תכנית המפגשים

 

תכנים מרכזיים

1

 פתיחה ומבוא

 הכרות, פתיחה, תאום ציפיות, הגדרת הגישור

2

 מהו קונפליקט? 

 טבעם של קונפליקטים, מודל להבנת קונפליקטים, משא ומתן שיתופי לפתרון קונפליקטים, מודל שבעת האלמנטים, סימולציה

3

 

 מבוא לגישור

קונפליקטים בחברה הערבית

מודלים לגישור, עקרונות הגישור, תפקיד המגשר

4

 

 

 שלב הארגון הראשוני ושלב הפתיחה

שלב הארגון הראשוני, שלב הפתיחה, סימולציה

5

 

 איסוף מידע מהצדדים

שלב הצגת הסכסוך, הקשבה וזיהוי צרכים ונושאים, סימולציה מונחת

6

 

 שלבי המסגור מחדש

הפסקת מגשרים, מסגור מחדש, שלב יצירה והערכה של פתרונות, סימולציה מונחת

7

 

 שלבי יצירת האופציות והערכתן

מיקוח ומשא ומתן, התמודדות עם מבוי חסום, פגישות נפרדות, סימולציה מונחת

8

 

 שלב ההסכם

שלב יצירת ההסכם, סגנונות המגשר, גישור בשניים, סימולציה מונחת  

9

 

 תקנות הגישור ודילמות אתיות

תקנות הגישור, סוגיות אתיות בגישור, תפקידם של עורכי הדין בגישור

המודל המסורתי – בין גישור לסולחה

10

 

 מודלים של גישור 

מודלים של גישור: הפרגמטי, הטרנספורמטיבי, הנרטיבי

11

 

 סימולציה מסכמת

מפגש השלמות וסימולציה מונחת מסכמת

12

 

 סיכום הקורס

הגישור בישראל – תמונת מצב, משובים וחלוקת תעודות

 

 

מנחות הקורס: ד"ר רויטל חמי זינימן וד״ר רחלי אשוול-יקר.

למידע נוסף על מנחות הקורס וביבליוגרפיה נלוות לקורס כאן