תכניות מפגשים

במקביל לשיווק נמרץ של תכנית המפגשים המקוונת לבתי ספר ותיאום סמינרים, נערכה הכשרת מנחים בת 3 ימים להנחיה מקוונת בזום.  ביום הראשון של ההכשרה, המנחים עברו סדנה כללית על שימוש במיומנויות דיגיטליות. ביום השני, רכזות התכנית העבירו מערכי מפגשים חדשים למנחים על מנת שיחוו אותם בעצמם, וביום השלישי של ההכשרה, התקיימו סימולציות הנחיה מקוונת של כל המנחים בצוות.

במהלך נובמבר התקיימו שלושה סמינרים מקוונים. שני הסמינרים הראשוניים הפגישו תלמידי תיכון מבתי ספר במודיעין וסכנין, הסמינר השלישי הפגיש תלמידי תיכון ממגידו וכפר מנדא.

לפני כל סמינר, רכזות התוכנית מקיימות שיחות משותפת עם הצוותים החינוכיים מבתי הספר אשר משתתפים בסמינר. במהלך הסמינרים הראשונים, צוות ההנחיה וגם התלמידים שהשתתפו, הפגינו סקרנות רבה ודיווחו על חוויה משמעותית ביחס לסמינר מקוון. הסמינרים הסתיימו בהצלחה רבה ותלמידים מכל בתי הספר הביעו רצון בעוד מפגשים.

בתוכנית מפגשים, אנו מקפידים לעבוד במודל של הנחיה משותפת של מנחה יהודי ומנחה ערבי לכל קבוצה. המודל נקרא בעולם הנחית הקבוצות "הנחיה ב-   "CO(בשותפות). העבודה של שני המנחים בתוך הקבוצה מהווה דגם עבור התלמידים לעשייה משותפת.

בסמינרים המקוונים,  אנחנו מבקשים מצוות ההנחיה להגיע פיסית לגבעת חביבה, ולהעביר את הסמינר המקוון מחללי עבודה שנועדו לכך בתוך הארגון. האפשרות לעבודה משותפת והתייעצות ביניהם במהלך הסמינר תורמת ערך רב למנחים, וגם שומרת על קשר בין צוות ההנחיה לבין הארגון.        

טעימות מהכשרת פתיחת השנה של המנחים:

 

 

 

עם המנחים, במרכז היהודי-ערבי, בתום הסמינר הראשון-

 

צילום מסך של פעילות ההיכרות החד לאומית בסמינר הראשון

 

פגישה מקדימה עם הצוות החינוכי של תיכון "דרכא רמון" מגדרה ותיכון "אלביאן" מסכנין לקראת סמינר שיתקיים בתחילת דצמבר-