שפה משותפת

בחודש זה תכנית "שפה משותפת" המשיכה לפעול בבתי הספר במסגרת הוראה מרחוק בזום, בהתאם להנחיות הקורונה.
לקראת סוף החודש התלמידים יצאו לחופשת האביב, העתידה להסתיים באמצע חודש אפריל.
במסגרת השתלמות "שותפים לדרך" מורים מהחברה הערבית  מקיימים מפגשי חונכות עם המורים מהחברה היהודית שאמורים ללמד בבתי ספר ערבים. המורים מדווחים לנו על תהליכי עומק ועל קשרי עבודה מקצועיים ובינאישיים משמעותיים שנרקמים בינהם. בנוסף, במהלך החודש צוות התכנית עבד במרץ על אירוע הסיום החגיגי של "שותפים לדרך" שיתקיים בחודש מאי.