פורום עסקים

הפורום בתהליך של ביסוס הפעילות באזור ופתיחת ערוצי פעולה נוספים למימוש מטרותיו. פעילות הפורום התמקדה בהרחבת פעילותו לגיוס משאבים לפרויקטים המשלבים מטרות חברתיות ועסקיות, גיוס נשים מהחברה הערבית לפורום בסיוע של אנהאר מסארווה, הרחבת חוגי הלקוחות לעסקים המשתפים פעולה עם הפורות (למשל, קואופרטיב הניקיון, מיזם חברתי-עסקי בבעלות עובדות הניקיון עצמן, נשים מהחברה הערבית שהוקם על ידי בוגרי תנועת השומר הצעיר). ובנייה של שיתופי פעולה נוספים עם ארגוני חברה אזרחית המקדמים את התחום העסקי בחברה הערבית.