פורום סביבה

החודש התקיים סיור להכרת עמותת הסביבה בואדי עארה בהשתתפות נציגי רשויות מקומיות מוואדי עארה להיכרות עם מטרות העמותה ופרויקטים סביבתיים בהם העמותה מעורבת כחלק משיתוף הקהילות וחיבור המוסדות הרלוונטיים. במסגרת הסיור ביקרנו בכפר העקור אללַג'וּן בו העמותה פעילה להגברת המודעות לנרטיב הפלסטיני המקומי. הסיור נעשה כחלק מגיבוש של המטרות לפעילות העמותה בהובלה של עימראן כנאנה לחיזוק הקשרים עם נציגי הרשויות בואדי עארה ואל שעארויה לקידום תמיכה בפרויקטים סביבתיים באזור.