GHIS בית הספר הבנלאומי

קהילת בית הספר הבינלאומי חווה בשבועות האחרונים מספר מעברים משמעותיים. עם השלמת תהליך חיסון חברי הקהילה משתנות בהדרגה הגבלות הקורונה ואיתן נפתחות אפשרויות של תנועה אל מחוץ לקמפוס. תלמידנו יכולים כעת לבלות סופי שבוע בביתם או בבית המשפחות המארחות שלהם, וכך מתחדשת לה תרבות האירוח והמפגש הבין-תרבותי עם הסביבה של גבעת חביבה, לה הורגלנו בעבר. בד בבד, תלמידי י״ב סיימו את יחידות הלימוד בכל המקצועות ועומדים להתחיל את תקופת ההכנה המאמצת לקראת הבחינות החיצוניות של ארגון IB שתתקיימנה בחודש מאי 2021. לצד ההכנה לבחינות, עוברים בימים אלו תלמידי השכבה תהליך חינוכי אישי וקבוצתי לקראת סיום לימודיהם בגבעת חביבה, ולקראת שלב החיים הבא. בינתיים, תלמידי שכבת י״א נכנסים לתהליך לימודי מואץ הכולל בין השאר את התחלת העבודה על המחקר האישי שמהווה חלק חשוב בתכנית הדיפלומה. מעברים אלו מסמלים שינוי והתפתחות עם סיום תקופה בת שנה בה התגבשנו, התלכדנו והפכנו לקהילה משותפת היפר תרבותית שחוותה ביחד את משבר הקורונה.