פורומים אזוריים משותפים- סביבה ועסקים

כניסתו של עימראן כנאנה לתפקיד מנהל המרכז היהודי ערבי לשלום ומעורבותו בעבודת הפורומים מסייעת לעיצוב והצמחה של מטרות העבודה של הפורומים לשנת 2021 בהן עסקנו החודש. פעילות הפורמים תתמקד השנה בהרחבת שיתופי הפעולה עם תכניות המרכז היהודי ערבי בבנייה של חברה משותפת.
במקביל עוסקים בקידום שיתופי פעולה עסקיים ערבים –יהודים במסגרת פורום העסקים ופרויקטים בתחום הסביבה, בשיתוף עם עמותת הסביבה האזורית, דרך קידום שיתופי פעולה עם ראשות הניקוז כרמל והקק"ל באזור ואדי עארה והסביבה.