תכנית ימ"י בימי קורונה - נפגשים מרחוק מרגישים קרוב

למרות אי הוודאות והשינויים הרבים במערכת החינוך בשל המתווים של החזרה ללמידה פרונטאלית, קיימנו החודש מספר מפגשים משותפים בהם עסקנו בתכנים של זהות תרבותית וקולקטיבית. לדוגמא, במפגש בין תלמידי קבוצות ט' ממועאוויה ודמוקרטי פרדס חנה, שקראנו לו "בלי מסכים עם מסכות" המתחבר למסכות הקורונה והפורים, התייחסנו לתפיסה של האחר דרך עיצוב מסכה. המפגש היה מורכב ומאתגר אך פתח שיח משמעותי ומעמיק. מנחי הקבוצות המשיכו בעיבוד התכנים במפגשים חד לאומיים שאפשרו את התפתחות התפיסה הזהותית המשותפת.