ישיבת חירום של ועדת החינוך בכנסת

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת החינוך, התרבות והספורט

בעקבות החלטה על דיון מהיר

            הכנסת העשרים ושלוש                                                                      סימוכין: 2020-644092

                   מושב שני                                                                                ירושלים, כ"ב בחשוון תשפ"א

                                                                                                                                                        9 בנובמבר 2020                                                                                                                      

בנושא:  מדיניות ותקצוב משרד החינוך לתכניות ומיזמים לקידום חיים משותפים          

של חברי הכנסת רם בן ברק ויוסף ג'בארין

יו"ר הכנסת וסגניו החליטו בישיבתם מתאריך ח' בחשוון התש"ף (26.10.2020), להעביר ל"דיון מהיר" בוועדת החינוך, התרבות והספורט את ההצעה הנ"ל.

ביום כ"ב בחשוון, התשפ"א (9/11/2020) קיימה הוועדה, בראשות היו"ר חה"כ רם שפע, דיון בנדון.

מצד אחד, יש גאווה לדבר על שלום עם מדינות ערביות, אך, מצד שני, יש פחד לדבר על חיים משותפים במדינת ישראל. יש קושי להכיל את השונה, האחר. המיזמים לחיים משותפים הם קטנים ואינם מקיפים את כלל התלמידים.

יש מיזמים של מפגש בין יהודים ערבים, יש בי"ס תיכון בו לומדים וחיים יחדיו תלמידים יהודים וערבים, יש בי"ס בינל"א שבו לומדים תלמידים מכל העולם, כולל יהודים וערבים.

חינוך לחיים משותפים צריך להתבטא - שילוב מורות ערביות בבתי"ס יהודיים, לימוד השפה הערבית, עצירת האפליה התקציבית בבתיה"ס הערבים, שילוב תלמידים בבתיה"ס – בית ספר זה המקום לחולל שינוי בחיים המשותפים בארץ. גבעת חביבה הוא המודל, אין מוסד דומה לו.

מלכתחילה, התקציב לתוכניות של חיים משותפים אינו גדול. עתה, בתקופת הקורונה, תקציבים שאינם בבסיס התקציב, נפגעים.

בתום הישיבה הגיעה הוועדה למסקנות הבאות:

  1. הוועדה מודה לחברי הכנסת המציעים ולמשתתפים בישיבה.
  2. קידום מיזמים של חיים משותפים צריך להיות במהות החינוך בארץ. אלה הם הערכים שעליהם מושתתת מדינת ישראל.
  3. החינוך לחיים משותפים צריך להיות בלב העשיה של משרד החינוך. 25% מהתלמידים הם ערביים, וצריך להכיל אותם , בשיוויון.
  4. עד שמדינת ישראל לא תדע להכיל את השונה והאחר, היא לא תוכל לחיות את הערכים שהיא מאמינה ומחנכת אליהם.
  5. התקציב שמושקע בפרויקטים של חיים משותפים, סובלנות, וכדומה – שולי. הוועדה קוראת לתקצב את הפרויקטים האלה, בתקצוב הולם.
  6. מספר וועדות עסקו בנושא התנהלות משרד החינוך בנושא, כולל התקצוב. הוועדה דורשת ממשרד החינוך ליישם את מסקנות הוועדות ולתקצבן.
  7. הוועדה קוראת למשרד החינוך, להמשיך ולתקצב, עוד בשנת הלימודים הנוכחית, פרויקטים חשובים כמו בית ספר תיכון עם פנימייה לתלמידים ערבים.
  8. הוועדה קוראת לתקצב בשנת 2020 לפחות את הפרויקטים שהיו מתוקצבים ב-2019.
  9. הוועדה קוראת למשרד החינוך לנהוג בשיוויון בתבחיני התקצוב למיזמים שונים דומים.
  10. הוועדה מביעה את תמיהתה על הודעת משרד החינוך כי עתה יש צורך במכרז לגבעת חביבה עבור מיזמים, שקיימים כבר שנים. כרגע, באמצע שנה, אין מקום למכרז. הפעילות בגבעת חביבה היא דוגמה טובה למיזמים שפועלים היטב. יש לתקצבם, השנה, לפחות, כבאשתקד – שני מיליון ש"ח.

הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לדווח לה על ביצוע המסקנות תוך שלושה חודשים.

המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום:

י"ד בכסלו התשפ"א

30 בנובמבר 2020