המאבק באלימות בחברה הערבית מפגש עם מנכ"ל המשרד לביטחון פנים

במסגרת הירתמות גבעת חביבה למאבק בפשיעה בחברה הערבית שמחנו לארח החודש דיון פתוח ומפרה בנושא בין מנכ"ל המשרד לביטחון פנים מר תומר לוטן ואנשי לשכתו, לבין נציגים, נשות אקדמיה, ופעילות מארגוני החברה האזרחית.


המפגש שהתקיים ביוזמת המנכ"ל, לאחר אישור תכנית החירום הממשלתית למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה ערבית, מהווה פתיחה של שיח ישיר בין הנהלת המשרד לבין ארגונים הפועלים בשטח מזה שנים למיגור התופעה. בדיון הועלו סוגיות ענייניות וביקורת קונקרטית לגבי חלקים בתוכנית שאושרה. המשתתפים הדגישו את הטיפול בבעיית הצעירים חסרי המעש והנושרים מהמסגרות החינוכיות כחלק מהותי והכרחי בטיפול באלימות ובפשיעה בכלל.


אנו רואים בהערכה רבה את נכונות המשרד להידברות עם הגורמים האזרחיים והקהילתיים בחברה הערבית, ונפעל להמשך השיח הזה עם נציגי הממשלה בתחום האקוטי של המאבק בפשיעה ובאלימות  בחברה הערבית.