שפה משותפת - פתיחת תכנית הלימודים לשנת תשפ"ב

במהלך חודש אוקטובר עסקנו בהתארגנות לקראת פתיחת שנת הפעילות של תכנית שפה משותפת.

בבתי הספר המורים החלו בתהליך האקלום שלהם ובמקביל אותרו תלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ללמידה בקבוצות אולפני העברית.

בנוסף, התמקדנו בגיוס איכותי ונקודתי של מורים נוספים ללעבודה בבתי הספר המשתתפים בתכנית ברחבי הארץ.
 
מעבר לכך, הוחלט על יציאתה לדרך של השתלמות "עברית+  ", השתלמות ייחודית להוראת העברית כשפה שנייה, בשיתוף גבעת חביבה, ג'וינט תבת ומשרד הכלכלה.

ליום חשיפה שנערך עבור השתלמות זו, הגיעו כשישים מורים הן מהחברה הערבית והן מהחברה היהודית.