תכנית מפגשים- סמינר דו-יומי

בחודש אוקטובר התקיימו ארבעה סמינרים דו-יומיים המיועדים לתלמידי כיתות י'-י"ב ועוסקים בחינוך לחברה משותפת. הסמינר הפגישו בין תלמידים מבתי הספר עירוני א' ממודיעין עם תלמידי ביה"ס אלביאן בסכנין, סמינר שני הפגיש תלמידים מבי"ס בוסתאן אל מרג' בכפר נין עם תלמידי בי"ס בן גוריון מעפולה, סמינר שלישי הפגיש תלמידים ב"ס פרננסיסקאן, נצרת עם תלמידים מתיכון מגידו, ולסמינר הרביעי הגיעו עוד קבוצת תלמידים מבי"ס פרננסיסקאן מנצרת והם נפגשו עם תלמידים מתיכון כרמים בבנימינה.

יציאת תלמידים למפגש מחוץ לכותלי בית הספר בכל הסמינרים, היוותה עבורם חוויה מחודשת, מאחר ובתקופת מגיפת הקורונה, לא הזדמן לתלמידים להשתתף בפעילות חוץ בית ספרית.
התלמידים הפגינו פתיחות מרגשת במפגש עם בני נוער מהחברה השנייה, וגילו התעניינות רבה במשך ההכנות החד-לאומיות שהתקיימו איתם בבתי הספר לפני שהגיעו לסמינרים.