קורס גישור וישוב סכסוכים למנהיגות חינוכית יהודית ערבית

בחברה רב תרבותית ושסועה, כולנו זקוקים להכשרה וכלים מתאימים שיסייעו לנו להתמודד עם מגוון הקונפליקטים שאנו פוגשים בחיי היום יום, שיסייעו לנו ליישב או לנהל אותם, והגישור הוא המענה.
בקורס שפתחנו בגבעת חביבה החודש בשיתוף פעולה עם ארגון "הקונגרס הישראלי" ואוניברסיטת בר אילן משתתפים אנשי חינוך מובילים, ערבים ויהודים, אשר מעוניינים לרכוש את ההכשרה והכלים של הגישור ולהיות מבין סוכני השינוי בחברה שיובילו את תפיסת הגישור כדרך חיים בקהילה ובסביבה החינוכית ויסייעו בהטמעת שפת ותרבות הגישור בקרב הקהילה בכלל ובקרב הצעירים בפרט.
 
הקורס מעניק כלים לניהול מצבים מורכבים וטעונים ולהתמודדות עם בעיות, מחלוקות וקונפליקטים העשויים להתעורר כתוצאה ממפגש חברתי כולל בין תרבותי.
לאחר פתיחה חגיגית, המפגש הראשון הוקדש להכרות בין המשתתפים וכניסה ראשונית לעולם הגישור.
הקורס מועבר דרך הרצאות פרונטליות ומקוונות, וסימולציות המונחות על ידי מגשרים מוסמכים.