פורומים אזוריים

מתקיימים שני פורומים אזוריים משותפים:

-        פורום העסקים שהוקם לפני שנה התגבש ופועל לליווי וייעוץ לעסקים בחברה הערבית. לאחר ביסוס מאגר יועצים ותהליך הלווי יתמקד הפורום במטרות קהילתיות וחברתיות נוספות. במקביל נעשה תהליך של גיבוש ומיסוד הקשר של הפורום עם גבעת חביבה.

-        פורום סביבה ממשיך בפעולתו לחיזוק שיתופי פעולה קהילתיים בפרויקטים סביבתיים כחלק מתכנית כוללנית של הקק"ל ובשיתוף עם הראשויות באזור ואדי ערה ואל שעארויה. למרות משבר הקורונה, נמשכים הקשרים עם היחידה להגנת הסביבה באום אלפחם לקידום תכניות של הסברה והעלאת המודעות בתחום.