השתלמות פתיחת שנה עבור צוות ההנחיה של תכנית מפגשים

הסתיימו יומיים אינטנסיביים של הכשרה בגבעת חביבה, עבור צוות המונה עשרות מנחים חדשים של תכנית "מפגשים".

הסמינר התמקד בהעמקת ההכרות והמתודות להנחיית קבוצות דו לאומיות, לשם קידום החברה המשותפת בארץ.

במהלך שנת הלימוד החדשה, המנחים ינחו תלמידים יהודים וערבים מעשרות בתי ספר מרחבי הארץ.