תחדיאת تحديات אתגרים
  • מאחורי העדשה

תכנית צילום המלמדת פיתוח מבט ביקורתי בונה - אישי, חברתי וסביבתי, בדרך של עבודה אישית וקבוצתית עם מתודות השיח הדיאלוגי. הקבוצה תעסוק בלימודי צילום, הכרות עם תחום הצילום התיעודי-ביקורתי ושימוש במצלמה ככלי הבוחן. 
♠ מספר תוכנית: 2802
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן
 
  • יהיה בסדר (עברית תעסוקתית )

התכנית פועלת לחיזוק ולהעמקת הידע של תלמידים ערבים בשפה ובתרבות העברית ובדגש על השפה המדוברת והתרבות היום יומית העכשווית. התכנית תתמקד בשילוב התעסוקתי ותפעל לפיתוח מיומנויות הנדרשות לכך. 
♠ מספר תוכנית: 2812
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן
 
  • אמנות רחוב

תכנית שנתית של אמנות המשנה את פני הסביבה דרך אמנות ציורי קיר - 'גרפיטי' (ציור קיר הנוצר על מבנים הקיימים במרחב הציבורי בקהילה). 
♠ מספר תוכנית: 2805
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן
 
  • אמנות עץ

האומנות היא בעצם חלון הראווה המקרין את פני הקהילה, יש צורך לטפח ולפתח את האומנות בקרב הקהילה למען אורח חיים אסתטי יותר המעודד יצירתיות ומעצים את האנשים והמקום. 
♠ מספר תוכנית: 10370
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן
 
  • עושים קולנוע (נוער יוצר קולנוע)

תכנית קולנוע שנתית המלמדת את השפה הקולנועית, הדוקומנטרית והעלילתית, באמצעות יצירת סרט משותף והצגתו בקהילה לדיון. 
♠ מספר תוכנית: 2806
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן

  • אמנות הפסיפס

האומנות מהווה ראי דרכו משתקפת החברה ומצביעה על רמת איכות החיים. האומנות היא בעצם חלון הראווה המקרין את פני הקהילה; יש צורך לטפח ולפתח את האומנות בקרב הקהילה למען אורח חיים אסתטי יותר המשקף. 
♠ מספר תוכנית: 10379
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן

  • נערות מנהיגות שינוי

התכנית מקדמת יצירת חברה שוויונית מבחינה מגדרית בה הנשים יחוו עצמן כשוות ובעלות דימוי עצמי גבוה. התכנית באה לתת מענה לחסך בקרב נערות בחברה הערבית באמצעות מערך הוליסטי הכולל מספר צרכים יחד.
♠ מספר תוכנית: 2809
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן
 
  • אימון לחיים תלמיד היום אזרח המחר

אימון לחיים הינו תהליך שמאפשר לבני הנוער להכיר את עצמם ולהתנסות ב"ארגז כלים" המאפשר הסתכלות על העתיד. אימון הוא אחת הדרכים הממוקדות והאפקטיביות ביותר לקידום איכות החיים והמימוש העצמי.  
♠ מספר תוכנית: 10381
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן
 
  • מנהיגות גישורית (מגשרים צעירים)

התכנית מקנה מיומנויות גישוריות לניהול ויישוב קונפליקטים במעגלי החיים השונים. המשתתפים ילמדו כיצד ליישם תפישת עולם וטכניקות של ניהול שיח משתף המוביל לפתרונות Win-Win במקום להנציח ולהסלים את הסכסוך.
♠ מספר תוכנית: 2810
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן
 
  • בונים עתיד

תכנית אשר מעודדת אקטיביזם חברתי-קהילתי וכלכלי, על ידי הקמת מעגלי צעירים שיפעלו למען חילול שינוי חברתי.  
♠ מספר תוכנית: 10382
למידע בהרחבה על התכנית באתר משרד החינוך כאן
 
 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם  יוסף ג'בארין: 0524440204  ד"ר גזאל אבו ריא :0528901451