הכשרת מורים, חינוך לחיים משותפים השתלמות חד לאומית

פיתוח מקצועי והכשרת מורים

מספר התוכנית במערכת גפ"ן : 13991

תוכנית המיועדת לצוותים חינוכיים בקבוצות  חד לאומיות ועוסקת במתן כלים להתמודדות עם גילויי גזענות ואלימות בכיתה, הקניית מיומנויות הנחיה וניהול שיח סובלני המכיל שונות וגיוון וקידום ערכים של שוויון ופלורליזם, והעלאת המוטיבציה להיכרות, פיתוח וקידום יוזמות משותפות בין בתי ספר מהחברה הערבית והיהודית.

למידע על התכנית באתר משרד החינוך כאן

כמו-כן ניתן ליצור קשר עם: דקלה תומר כיאל ديكلا تومر كيال | 0526699647 | lev@givathaviva.org.il