חינוך לחיים משותפים (השתלמות דו לאומית )

פיתוח מקצועי והכשרת מורים

מספר התוכנית במערכת גפ"ן : 14010

 

עומד בבסיס התוכנית יצירת פלטפורמה להיכרות וקשר אישי ומקצועי בין מורים ומורות מהחברה היהודית והערבית על מנת לקדם אפשרות של יוזמות חינוכיות משותפות ועידוד החינוך לחברה משותפת.
ההשתלמויות מיועדות לצמד בתי ספר (מהחברה הערבית והיהודית) ומועברת על ידי צמד מנחים.ות  בשתי השפות, התוכנית מתאימה למחנכים ומורים מכל תחומי הדעת מבתי ספר היסודיים והעל יסודיים
עיקרי התוכנית
  • העמקת ההיכרות עם החברה והתרבות היהודית והערבית, של מורים ומורות משתי החברות.
  • רכישת כלים להובלת תהליכים של מפגש חינוכי רב תרבותי
  • רכישת כלים להתמודדות עם האתגרים העולים מול חינוך לחברה משותפת
  • פיתוח היכולת להכיל שונות תרבותית ופיתוח אמפתיה.
  • מתן כלים להובלת שיח המכיל שונות, על רקע תרבות, שפה, מגדר, לאום, מוצא אתני או כל שונות אחרת בין התלמידות והתלמידים בכיתה.
  • העלאת המוטיבציה לפיתוח וקידום יוזמות משותפות בין בתי הספר השונים.

למידע על התכנית באתר משרד החינוך כאן

כמו-כן ניתן ליצור קשר עם: דקלה תומר כיאל ديكلا تومر كيال | 0526699647 | lev@givathaviva.org.il