תוכנית ימ"י (ילדים מלמדים ילדים)

מפגשי בני נוער יהודים וערבים בחטיבות הביניים

מספר התוכנית במערכת גפ"ן : 14357

 

תוכנית חינוכית דו שנתית הפועלת מזה 34 שנה בבתי ספר יהודים וערבים בישראל במטרה לבניית זהות משותפת כחלק מבניית חברה משותפת ערבית יהודית בישראל.  
בחברה הישראלית שבה מתקיים נתק וניכור ארוך שנים הנובע ממצב של איום ופחד מה"אחר" היהודי והערבי. האמונה העומדת ביסוד התוכנית היא שהדיאלוג הכרחי ונחוץ לבניית חברה ישראלית שוויונית, אליה כולם יחושו שייכים. התכנית מקדמת דיאלוג כן ואמיץ ואף קשה לעיתים בלעדיו לא תיתכן בנייה משותפת של חברה כזו. התוכנית שמה דגש על בניית תנאים מקדימים הדרושים להתקיימותו של דיאלוג משמעותי במציאות בה דיאלוג ספונטני בין יהודים לערבים כמעט ואינו מתקיים. חלקה הגדול עוסק בעבודה חד לאומית ששמה דגשים שונים בקבוצות היהודיות והערביות המכשירות את היכולת לקיים שיח משמעותי.

למידע על התכנית באתר משרד החינוך כאן

 

רכזי התוכנית