"מפגשים – חיבור לשם שינוי"

60 שנה של מפגשים ודיאלוג בין בני נוער יהודים וערבים

מספר התוכנית במערכת גפ"ן : 14592

תוכנית חצי שנתית, המפגישה בני נוער יהודים וערבים במפגשים חד לאומיים ודו לאומיים. היעד המרכזי בתכנית הנו חינוך לחיים משותפים וחיבור התלמידים לאינטרס המשותף בבניית חברה משותפת עם חוסן חברתי גבוה, שכל בני החברה חיים בה בביטחון ובשוויון.

ע"י דיאלוג המתווך ברגישות ובשתי השפות, התלמידים עוברים תהליך מהיכרות וחשיפה ראשונית ("תיאוריית המגע") דרך שיח ודיאלוג שיספק חשיפה לנראטיבים שונים, לדומה ולשונה בתרבויות השונות ובדתות השונות ולמכנים המשותפים כבני נוער בחברה הישראלית. בסופו של התהליך  מתקיימת התבוננות משותפת בחברה הקיימת והתבוננות לעתיד תוך לקיחת אחריות על החברה בה הם חיים ולמימוש בסיס ערכי משותף.

למידע על התכנית באתר משרד החינוך כאן

כמו-כן ניתן ליצור קשר עם: אנואר אלשיח'ה انوار الشيخة  | 0542086792 | Mifgashim2@givathaviva.org.il