דו"ח סיכום פעילות 2010 - 2022, תשע"א – תשפ"ב

שלום לחברי הפורום.

להלן דו"ח המסכם 12 שנים של פעילות הפורום. 

הדו"ח כולל:

א.טבלה המסכמת את מפגשי יום שישי שהיו ב-12 השנים האחרונות.
ב. פירוט התכנים של  הכנסים השנתיים שערכנו בגבעת חביבה (והשנה הזאת כנס היברידי בגבעת חביבה ובזום)
ג. תובנות ומסקנות

א. מפגשי יום שישי


תשע"א – 2010-2011


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

23.4.2010

 

חידת מנהיגותם של טבנקין ויערי

 

 

פרופ' אביבה חלמיש

 

 

 

ד"ר יצחק גרשון

 

יד טבנקין

 

 

לדבר רוסית ולחשוב אמריקאית - השורשים הרעיוניים של הפרטת הקיבוץ

 

ד"ר אלון גן

 

 

 

2

8.10.2010

עיצוב הנשיות בהתיישבות השיתופית בתקופת העלייה השלישית

 

ד"ר גילי גופר

פרופ' יוסף גורני

ד"ר יצחק גרשון

יד טבנקין

3

21.1.11

האינדיבידואליזם כיסוד מרכזי באידיאולוגיה ובשיח הפנימי בתנועת "איחוד הקבוצות והקיבוצים",

1951-1968

 

גלעד מניב

ד"ר אלון גן

ד"ר אלון גן

יד טבנקין

4

1.4.11

ההתמודדות על הזהות היהודית ביצירתו של הסופר יהודה יערי

 

 

ד"ר נורית פיינשטיין

פרופ' שולה קשת

ד"ר יצחק גרשון

יד טבנקין

5

24.6.11

השילומים מגרמניה והתנועה הקיבוצית.

 

 

ד"ר עפר בורד

עמוס שיפריס

ד"ר יצחק גרשון

 

יד טבנקין


תשע"ב 2011-2012


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

9.12.11

 

יחסם של חלוצי עמק הירדן ליהודי טבריה

 

 

ד"ר מתן בורד

 

ד"ר מאיר חזן

 

ד"ר אלון גן

 

יד טבנקין

2

20.1.12

השוואה בין קיבוץ למושב ע"פי דורותי קאהן בר אדון (1947).

 

 

ד"ר אסתר כרמל חכים

ד"ר שלמה גץ

ד"ר שלמה גץ

יד טבנקין

3

2.3.12

 

תנועת המחנות העולים 1926-1948

 

 

ד"ר אבי אהרונסון

 

 

ד"ר יזהר בן נחום

 

פרופ' איציק גרינברג

 

בית ברל

4

27.4.12

יחסו של יצחק טבנקין לשואה ולמרד

 

 

ליאור ענבר

פרופ' אביבה חלמיש

פרופ' אביבה חלמיש

יד טבנקין

5

1.6.12

הנהגה ואופוזיציה בקבה"א ובקבה"מ; המקרה של פרשת סנה

 

דורון נדיב

פרופ' אלי צור

פרופ' אלי צור

יד טבנקין


תשע"ג 2012-2013


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

26.10.12

הקבה"א ומפ"ם 1977-1956: יחסי גומלין בין כלכלה, פוליטיקה ותרבות

 

טל אלמליח

פרופ' אלי צור

 

יד טבנקין

2

30.11.12

"אתנוגרפיה של תהליכי הפרטה: שינוי, שימור וקבלת החלטות"

 

ד"ר תמה חלפין

ד"ר שלמה גץ

פרופ' אביבה חלמיש

בית ברל

3

1.3.13

"אינטלקטואלים אידיאליסטים" במבחן:

עירוניים בהכשרה המגויסת של הפלמ"ח ויחסם לאקדמיה

דורון טימור

פרופ' אלון קדיש

פרופ' אביבה חלמיש

יד טבנקין

4

26.4.13

"מאדריכלות שיתופית לתכנון מתחדש - השינוי בתכנון הקיבוץ כביטוי של השינוי באורחות חייו"

 

צאלה קרניאל

עירית כהן עמית

פרופ' מיכל פלגי

בית ברל

5

31.5.13

מאיר יערי "האדמו"ר ממרחביה"

 

 

המפגש החמישי הוקדש לכבוד יום העיון לצאת ספרה של אביבה חלמיש שהתקיים בבית הקיבוץ הארצי.


תשע"ד 2014-2013


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

25.10.13

"חברי הקיבוץ הארצי בעשור הראשון של המדינה – בין משימתיות לטיפוח הבית".

 

ד"ר אלון פאוקר וד"ר תמר שכטר

ד"ר שלמה גץ וטל אלמליח

פרופ' אביבה חלמיש

יד  טבנקין

2

6.12.13

"הבניית זהות בקרב זקנים מופלגים בקיבוץ שיתופי- משתנה".

 

אילנה מזרחי

יובל אשוש

ד"ר שלמה גץ

יד טבנקין

3

7.3.15

קואופרציה צרכנית

טל אלסטר

פרופ' איציק

גרינברג

 

פרופ' איציק

גרינברג

בית ברל

4

9.5.14

צה"ל והתנועות הקיבוציות.

ד"ר רוני עזתי

ד"ר יאיר שפיגל

 

פרופ' אביבה חלמיש

בית ברל

5

13.6.14

"ביחד וביריבות: הקיבוץ המאוחד ומדינת ישראל 1955-1948".

 

ד"ר יעקב

שמיר (יזו)

פרופ' יוסף גורני

פרופ' אביבה חלמיש

 

יד טבנקין


תשע"ה 2015-2014


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

 

1

 

31.10.14

 

אולימפיאדה זוטא בישראל: כינוסי "הפועל" מאירוע מעמדי לאירוע לאומי ובין לאומי 1928-1955

 

 

כפיר תאומים

 

פרופ' אמיר בן פורת

 

פרופ' איציק גרינברג

 

יד טבנקין

2

12.12.14

"דורות משוחחים – בין אתמול למחר"

 

 

 

ד"ר אורלי גנני

פרופ' יובל דרור

פרופ' אלי צור

בית ברל

3

15.1.15

פועלם של מכוני החגים הקיבוציים ברמת-יוחנן ובבית השיטה ותרומתם לתרבות העברית

בין השנים 2006-1954

 

 

ד"ר פז אלניר

ד"ר אלון גן

ד"ר אביגיל ישיעהו

בית ברל

4

29.5.15

הקואופרציה בישראל

 

 

 

ד"ר שאול הרטל

 

 

 

פרופ' איציק גרינברג

 

 

פרופ' איציק גרינברג

יד טבנקין


תשע"ו 2015 -2016


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

13.11.15

תנועת העבודה בראי ארבע הביוגרפיות: ברל, יגאל, ברנר, בן גוריון

פרופ' אניטה שפירא

פרופ' אביבה חלמיש

ד"ר אלון גן

יד טבנקין

2

25.12.15

חממת עין שמר: מסורת של חדשנות

איריס סבן

ד"ר ניר מיכאלי

נטע שפירא

חממת עין שמר

3

19.2.16

קואופרטיבים בישראל - כשלון החוק והמהות

יפעת סולל

בן רבינוביץ

פרופ'

איציק גרינברג

בית ברל

4

8.4.16

פרשנויות איוריות בספריה של פניה ברגשטיין

יעל נאמן

פרופ' יעל דר

ד"ר גליה בראור

ד"ר אביגיל פז ישעיהו

יד טבנקין

5

3.6.16

השפעת תרבות הנעורים של תנועת הנוער על דפוסי מגדר ועל נשים בקיבוצי השומר הצעיר בראשיתם

ד"ר גילי גופר  

ד"ר אסתר כרמל חכים

פרופ'

מיכל פלגי

יד טבנקין


תשע"ז 2016-2017


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

2.12.16

פאנל: השמאל בעולם, תנועת העבודה והקיבוץ תמונת מצב

פרופ' דני גוטווין

פרופ' מיכל פלגי

ד"ר אבי בראלי

 

ד"ר אלון גן

יד טבנקין

2

5.2.17

הנבואה במשנת סירקין

ד"ר אילון שמיר

פרופ' יהוידע עמיר

פרופ' אביבה חלמיש

יד טבנקין

3

31.3.17

הקיבוץ בראי הקולנוע

עפר פרג

פרופ' ג'אד נאמן

ד"ר שלמה גץ

עין שמר

4

5.5.17

יומנים קבוצתיים של חברות נוער בקיבוצי "השומר הצעיר" כמשקפי חיים, חברה וזהות

עינת נחמיאס

ד"ר אביבה אופז

פרופ' אלי צור

יד טבנקין

5

30.6.17

שיח בינתחומי: הקיבוץ והסביבה מי בא למי?

 

·        ד"ר אהרן כהן  - עיירות הפיתוח, שדרות כמשל

·        ד"ר זאב גרינברג מרחבים וצמתי מפגש בין עיר לכפר – המקרה של קריית שמונה והקיבוצים הסמוכים

·        ד"ר תמה חלפין עובדות מבחוץ- מפגשים בין-תרבותיים במערכת החינוך הקיבוצית

ד"ר אבי בראלי

יד  טבנקין


תשע"ח 2017-2018


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

24.11.17

דיון על תפיסת הריאליזם האוטופי בהשתתפות פרופ' יוסף גורני ותלמידיו

·        פרופ' איציק גרינברג

·        ד"ר אביגיל פז-ישעיהו

·        ד"ר עפר בורד

·        ד"ר רוני עזתי 

·        ד"ר אלון פאוקר

פרופ'

איציק גרינברג

 

בית ברל

2

2.2.18    

נשים לבד במושב

דפנה הרפז

פרופ'

סילביה ביז'אוי

פרופ'

אביבה חלמיש

יד טבנקין

3

16.3.18  

הפרק  "להפריט" מתוך הביוגרפיה  על יהודה הראל

אורי הייטנר

ד"ר

יעקב צור

פרופ'

מיכל פלגי

יד טבנקין

4

11.5.18  

מעורבותה ותרומתה של התנועה הקיבוצית

בפעילות ידיעת הארץ ובמחקר הארכיאולוגי במדינת ישראל

 

יואב לרר

אבי נבון

פרופ'

אלי צור

יד טבנקין

5

15.6.18  

היסטוריה, מוזיאון וזיכרון קולקטיבי – בית לוחמי הגטאות כמקרה בוחן

 

ד"ר ענת לבנה

ד"ר מיכל סדן

ד"ר עופר בורד

 

 

ד"ר

עופר בורד

לוחמי הגטאות


תשע"ט  2018-2019


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

16.11.18

כאן על פני האדמה חלק ב'

מוקי צור

פרופ' איציק גרינברג,  ד"ר אביגיל ישעיהו

פרופ' אביבה חלמיש

 

2

4.1.19

הקיבוץ והזירה הפוליטית בשוך "משבר הקיבוצים": מגזר מחפש משמעות.

ד"ר סיגל בן רפאל

ד"ר אלון פאוקר

פרופ' מיכל פלגי

פרופ' אלי צור

 

3

22.2.19

"שביל באמצע, שביל בצד: תהליכי שינוי במרחב הקיבוצי בשנות השבעים"

עידית רן שכנאי

ד"ר שלמה גץ

ד"ר אביגיל פז ישעיהו

 

4

3.5.19

'מעברם של בני קיבוץ ובני/ת זוגם ממרכז הארץ לפריפריה'

תמיר איילי

ד"ר זאב גרינברג

פרופ' אביבה חלמיש

 

5

7.6.19

הסובייקטיביות של הקהילתיות –חווית הפרט במעבר הקיבוץ ממשבר להתאוששות

חבצלת אריאלי

ד"ר רינת גלילי

פרופ' מיכל פלגי

 


תש"פ  2019-2020


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

מיקום

1

15.11.19

הסתדרות העובדים בישראל – בפתח יובל המאה.

חיים אורון (ג'ומס)

פיני שומר

 

פרופ' איציק גרינברג

יד טבנקין

2

3.1.20

"מבשרו של המחנה:  נחמן סירקין והסוציאליזם הקונסטרוקטיבי הארץ-ישראלי"

ד"ר אילון שמיר

ד"ר אלון פאוקר

פרופ' יוסף גורני

פרופ' אביבה חלמיש

יד טבנקין

3

6.3.20

"לא יכולתי לחיות חיים כפולים": גיורא מנור, הקיבוץ ו"הארון השקוף"

דותן ברום

פרופ' סלביה ביז'אוי

ד"ר עמית קמה

פרופ' סלביה ביז'אוי

יד טבנקין

4

1.5.20

תנועת הבונד לאחר מלחמת העולם השנייה

פרופ' יוסף גורני

המפגש לא התקיים בגלל "עידן הקורונה"

5

5.6.20

תנועת העבודה וההתיישבות בגולן 1967-1969. 

אורי הייטנר

יהודה הראל

ד"ר אלון פאוקר

פרופ' מיכל פלגי

יד טבנקין


תשפ"א  2020-2021


מס

תאריך

שם ההרצאה

מרצה

מגיב

יו"ר

פורמט

1

 20.11.20

 100 שנה לביתניה: מ - "קהליתנו"

ל - "ליל העשרים"  וחזרה לביתניה

יהושע סובול, מוקי צור

פרופ' שולה קשת 

 פרופ' אביבה חלמיש

זום

 

2

15.2.21

תרומת הקיבוץ

לתרבות הישראלית

 

ד"ר יזהר

בן נחום

ד"ר נורית פיינשטיין

ד"ר פז אלניר

זום

3

12.3.21

הביטוח הפנסיוני במוסדות ההסתדרות ובתנועה הקיבוצית:  

תהליכי מיסוד ואי מיסוד

ד"ר משה מרום

פרופ' אביבה חלמיש

פרופ' מאיר חזן

זום

4

23.4.21

המושב והמועצה האיזורית – יחסי גומלין במציאות משתנה

ד"ר אורית דגני דיניסמן

ד"ר לביאה אפלבאום 

עו"ד איילת פישמן

 

ד"ר מנחם טופל (מנולו)

זום

5

4.6.21

מאוטונומיה לאומית למדינה עצמאית: תנועת ה'בונד' העולמית לנוכח מדינת ישראל

בשנים 1989-1948

 

פרופ' יוסף גורני

פרופ' אלי צור, פרופ' אבי בראלי

פרופ' עופר שיף

היברידי

 


תשפ"ב 2021-2022


1

12.11.21

80 שנה לפלמ"ח - היסטוריה, זיכרון וחינוך - הילכו יחדיו?

סיור ודיון על עיצוב הזכרון בבית הפלמ"ח

שירי ארליך

(מנהלת מוזיאון הפלמ"ח)

 ד"ר עופר בורד

(ראש היחידה לאוצרות -  של משרד הביטחון

 

מפגש במוזיאון בית הפלמ"ח

2

7.1.22

קליטת הילדים שהועלו מדמשק 'עליית האלף' בשנים 1946-1944 בקיבוצי הקיבוץ המאוחד.

דרורה הייק

פרופ' אביבה חלמיש

פרופ' אלי צור

זום

3

4.3.22

"היצירה המוקדמת של רות שלוס, בשנות ה-50-40".

רות יורובסקי

ד"ר גליה בראור

ד"ר נורית כהן עברון
(הבת של רות שלוס)

פרופ' איציק גרינברג

המפגש נדחה (יתקיים בשנה הבאה)

4

13.5.22

הבית הגדול: מרחב, פיקוח חברתי ועיצוב העצמי במוסד החינוכי שומריה 1937-1948

ד"ר תמה חלפין

ד"ר עידית רן שכנאי

דני זמיר

 

פרופ' אביבה חלמיש

היברדי

5

17.6.22

"חוק בלי סנקציה: הסדר החברתי בקיבוץ של שנות השבעים והשמונים".

עמרי סנדרוביץ

ד"ר שלמה גץ

פרופ' מיכל פלגי

היברידי

                   

 

 

ב. תכנית הכנסים השנתיים של הפורום:


כנס ראשון: 15‑16 בספטמבר 2011 – תשע"א


 14:00‑15:30

מושב ראשון: ממשלת רבין הראשונה מדיניות כלכלית

יו"ר: איציק גרינברג

·       ברכה: חגי הלוי, מנהל גבעת חביבה

·       פתיחה: אביבה חלמיש ויצחק גרשון

·       דודי נתן: "המדיניות הכלכלית חברתית של ממשלת רבין 1974‑1977"

16:00‑18:00

מושב שני: פעילות של סטודנטים יהודים ותנועות נוער יהודיות בגולה

יו"ר: אלי צור

·       עזריאל קמון: "מהומה בקהילת עדן ב-1948– נוער תימני עם 'חולצה כחולה'"

·       ירח גרינפלד: "על סטודנטים יהודיים וחטיבות ציוניות-סוציאליסטיות-קבוציות של שנות ה-60 בארגנטינה"

18:15‑19:15

מושב שלישי: קהילות שיתופיות במפנה המאות

יו"ר: שלמה גץ

·       מרים ביליג ויוסי כץ: "גורמים המנבאים את הנטייה של צעירים להישאר בקיבוץ הדתי"

 

ערב

מאחורי הקלעים של "הקיבוץ": מפגש עם ענת זלצר, יוצרת הסדרה.

8:30‑10:30

מושב רביעי: קהילות שיתופיות במפנה המאות

יו"ר: מנחם טופל (מנולו)

·       סיגל בן-רפאל גלנט ואלון פאוקר: "הקיבוץ בעידן הפוליטיקה של נזילות מגזרית"

·       אורלי גנני: "קהילות שיתופיות חדשות בישראל של המאה ה-21 ממבט דורי"

·       מגיב: ניר מיכאלי

11:00‑13:00

מושב חמישי: שכול וזכרון

יו"ר: אלון גן

·       סמדר סיני: "הנורמליזציה של היתמות - יתומי "השומר" כמשל

·       ענת חפץ: "בין המקום ללאום: זהות קהילתית בראי הנצחת מלחמת 1948 בקיבוץ נירים"

 

תשע"ב – 2012  - התקיים כנס חוקרי הקיבוץ וחקר הקומונות בו השתתפו והרצו חברי הפורום

 


כנס שני : 15 - 16 באוגוסט 2013 – תשע"ג


10:00‑11:30

 

מושב ראשון: דגמים של התיישבות שיתופית: היבטים היסטוריים ומרחביים

יו"ר ודברי פתיחה: אביבה חלמיש

·       אלון גן: "הידיעות על מותי היו מוקדמות מידי" ? משורשי הפרטת הקיבוץ לניצנים להתחדשות קהילתית שיתופית

·       נחום ברוכי: האם קופחה ההתיישבות הדתית?

12:00‑13:30

 

מושב שני: לבטי תרבות והשכלה אז ועתה

יו"ר: מיכל פלגי,

·       אהוד פירר: א"ד גורדון כפילוסוף

·       דורון טימור: תכניות הלימודים הייחודיות של חברי הקבוצות השיתופיות החדשות

15:00‑17:00

 

מושב שלישי: מבט מחודש על נשים בקיבוץ ושל נשים על הקיבוץ

יו"ר: רוני עזתי

·       תמי קמינסקי: נשים סוללות דרך - נשות עין חרוד כמעצבות חֶברה מחדשת ומשתנה:1948-1921

·       סמדר סיני: חוויית ההגירה כמעצבת זהות ציונית-נשית משתנה בקיבוץ: חוויית ההגירה לארץ-ישראל של מניה שוחט וכסניה פמפילובה מחלוצות העלייה השנייה- "שינוי כסות או שינוי זהות"?

·       רחל דזי: דה-מיתיזציה בסיפורים מפי ואודות גיבורות תרבות מקומיות של קיבוצים בעמק הירדן

17:30‑19:00

 

מושב רביעי: תמורות בתנועת העבודה ובמושבים

יו"ר: יצחק גרינברג

·       צבי גלאור: התחסלות המשביר המרכזי ותנובה כקואופרטיבים

·       שאול פז: "פנינו אל השמש העולה": חניכי תנועות הנוער ובוגריהן בני הדור השני  1947-1967

ערב

"תנועה החוקרת עצמה לדעת". אירוע חגיגי לציון מאה שנים לתנועת הנוער "השומר הצעיר"

חוקרים שהיו או הינם חברי התנועה משתפים את החברים בחוויית השילוב של ביוגרפיה אישית ומחקרית.

יו"ר: אבישי גרוסמן (קיבוץ עין-שמר)

משתתפים: אביבה חלמיש, אלון גן, אלון פאוקר, מתתיהו מינץ וראובן שפירא.

קטעים מסרטו של שאול פז

 

9:00‑11:00

 

מושב חמישי: השומר הצעיר במערכות העם (100 שנה לתנועת 'השומר הצעיר')

יו"ר: שלמה גץ

דברי פתיחה: אלי צור

·       עינת נחמיאס: ההשלמה הגרמנית  בקיבוץ מעברות – בין גילוי לכיסוי

·       יאיר שפיגל: השומר הצעיר ושליחותם של צנחני הישוב במלחמת העולם השנייה

11:30‑13:00

 

מושב שישי: התמודדות עם אתגרים מוסריים ותרבותיים (100 שנה לתנועת 'השומר הצעיר')

יו"ר: אלון גן

·       עופר בורד: בין חזון ומציאות: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר והשילומים מגרמניה

·       טל אלמליח: "להשיב את השכינה שגלתה": זיקת 'השומר הצעיר' לדת ולמסורת היהודית 1982-1935

 


כנס שלישי : 11-12 בספטמבר 2014 – תשע"ד


10:00 -11:30

מושב ראשון:  הקיבוץ והחברה הסובבת – מבט כלכלי  

יו"ר ודברי פתיחה: אביבה חלמיש

·       דניאל דה-מלאך: הכלכלה הפוליטית של חיי שיתוף: הקיבוץ כמכשיר להתיישבות יהודית 1920‑2010

·       תום נבון: משבר הקיבוצים והמדיניות הכלכלית בישראל (1996-1977)

12:00- 13:30

12:00 – מושב שני: מורשת מעצבת ועיצוב המורשת 

יו"ר: מיכל פלגי

·       נחום ברוכי: תמורות ביחס הקהילה למורשתה - מאזכרה לנופלים לחגיגת ניצחון

·       טל אלמליח: השפעת מורשת תנועת הנוער 'השומר הצעיר' על  'הקיבוץ הארצי' 

17:00-15:00

מושב שלישי : הסיפור שלא סופר: מקומן של נשים במושבי עובדים במציאות משתנה

יו"ר: רחל שרעבי

·       דפנה הרפז: 'נשים – לבד' במושבי העובדים בתקופת המנדט

·       אבי שניידר: חלוקת עבודה מגדרית במושב עובדים מופרט בערבה

·       אסתר שלי נוימן: תינוק ועיפרון – מגדר ואוריינות במושבי העולים

 

17:30 – 19:00

מושב 4: עיצוב המרחב הקיבוצי

יו"ר: מנחם טופל

·       שני גרנק עשבי: הגבול בין ההתיישבות הקיבוצית לשכונות ההרחבה הקהילתיות –

·       תהליכי התגבשות של מרחב וחברה

·       צאלה קרניאל: אתגרי תיכנון במרחב הקיבוצי - מחקר פעולה'

ערב

ארוחת ערב ומפגש בברטעה: דיון על דו קיום יהודי ערבי בעקבות "צוק איתן"

09:00 -10:30

מושב חמישי: גוונים קיבוציים חדשים במאה ה-21: מבט מחקרי

יו"ר: אלון גן

·       רון פולק: תנועת "דרור ישראל" בשנים 2006-1988 - מקורות ההשפעה

·       אורלי גנני: דורות משוחחים – בין אתמול למחר

·       נעמי שמריהו תור: קיבוץ תמוז ויחסיו עם סביבתו

 

10:30 – 12:00

מושב שישי: קהילות שיתופיות במאה העשרים ואחת: מבט מן השטח

יו"ר יובל דרור

·       גילי גופר: קיבוץ תמוז

·       דורון טימור: קבוצת מפרש ומעגל הקבוצות

·       אבישי בן אהרון: קהילות צעירים בוגרי מכינות קדם צבאיות

·       תום נבון: הקיבוץ העירוני 'משעול' בנצרת עלית, קבוצות הבחירה של המחנות העולים

 

תשע"ה – 2015  - התקיים כנס חוקרי הקיבוץ וחקר הקומונות בו השתתפו והרצו חברי הפורום

 


כנס רביעי : 22-23 בספטמבר 2016 – תשע"ו


09:30 – 10:00

ברכות ופתיחה:

·       אלון גן – יו"ר הפורום

·       יונה פריטל – מנהלת יד טבנקין

·       יניב שגיא –  מנהל גבעת חביבה

10:00 – 11:30

מושב ראשון:  זהות אידיאולוגית, תרבותית ומגדרית בתקופת הישוב 

יו"ר איציק גרינברג

·       נורית פיינשטיין: "הבכובד ראש אתה עושה את הדבר הזה?": הקונפליקט הבין-דורי ביצירת התרבות היהודית המתחדשת בארץ ישראל, בראי יצירתם של סופרי העלייה השלישית

·       מתן בורד:  מקצועיות ופוליטיקה: גבריות באליטה העירונית של תנועת העבודה הציונית בארץ ישראל בשנות השלושים

·       אבי אהרונסון: התפתחות המחשבה הסוציאליסטית בתנועת המחנות העולים 1948-1934

 

12:00- 13:30

 מושב שני: "היסטוריה צפונית"

יו"ר: אביגיל פז-ישעיהו

·       אורי הייטנר: קצרין בירת הגולן

·       דרורה הייק: קליטת 'ילדי ה 1000' (הילדים מסוריה) בקיבוצים ב-1945 - כשלון או הצלחה?

·       נחום ברוכי: התיישבות הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן לפני קום המדינה

14:30 -16:00

מושב שלישי : החינוך הקיבוצי: עבר הווה עתיד

יו"ר: אלון גן

·       נירית אסף ומרוה שמואלי: המורים הראשונים לטבע – יהושע מרגולין ומרדכי סגל על דמותם המיוחדת של הוגי החינוך הקיבוצי לטבע וסביבה בארץ-ישראל (מייסדי סמינר הקיבוצים)  ועל הרלוונטיות של תפישותיהם גם היום

·       עדנה בר-רומי פרלמן: ניתוח צילומי טיולים בקיבוצים ככלי להטמעת חינוך ערכי

·       רונית כרמלי וחנה טיש: מורים יוצרים למידה אחרת- תוכנית לימודים ייחודית בהיסטוריה, האנשים שהפעילו אותה והזיקה לעקרונות החינוך הקיבוצי.

 

16:30 – 18:00

מושב רביעי:  מפ"ם בשנות הששים

יו"ר: אלי צור

·       נטע שפירא: לא לפרחים לגרמניה! החלטות מפ"ם והקיבוץ הארצי ב 1965, והסיבות להבדל בהשוואה לקיבוץ המאוחד ואחדות העבודה

·       רן חכים: מפ"ם בין ייחוד לאיחוד: דרכה של מפ"ם למערך בשנים 1965 – 1969

·       לבנה פרנק: מפ"ם בשנות ה-1960 בצרפת ויחסיה עם השמאל: שמחה פלפן מגייס את סארטר, לנצמן ועוד...

ערב

אמנות וקיבוץ אמנות בקיבוץ: ארוחת ערב בחממת עין שמר וסיור בסדנאות אמני הקיבוץ

08:30 – 10:00

מושב חמישי - קיבוץ וקואופרציה 

יו"ר: מנחם טופל

·       אלון פאוקר: הרהורים על היסודות להצלחת חברה שיתופית

·       דני זמיר: קואופרטיב קיבוצי וערבות הדדית, בעולם ניאו-ליברלי

·       ארנה שמר: הקואופרטיבים החדשים – ביחד בעידן של לחוד.

10:30 – 12:00

מושב שישי  – ביוגרפיות 

יו"ר אביבה חלמיש

·       יאיר שפיגל: יעקב ריפתין כ"ביטחוניסט"

·       אודי מנור: "אלון – כרך ב' ": מדוע ראוי אלון למחקר היסטוריוגרפי?

·       אלי צור: מרדכי בנטוב

12:00 – 12:30

דברי סיום

·       אליאט אורחן – המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי

·       אלון גן – יו"ר הפורום


כנס חמישי: 14-15.9.2017 – תשע"ז


09:00 – 09:30

התכנסות וברכות

 

09:30 – 11:30

 

מושב ראשון:  הקואופרציה בישראל – מבט לעבר, פנים לעתיד.

יו"ר: אביגיל פז ישעיהו

·       ארנה שמר: לאן מתגלגל הגל השני של הקואופרטיבים בישראל - האם בשורה חלופית או חולפת?

·       טלי מרגלית: אתגר האסדרה המשפטית של אגודות שיתופיות בישראל.

·       ראסם ח'מאיסי: הקואופרציה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל.

·       גדעון קרסל: מפולת ברה"מ והשפעתה על נסיגת הארגונים הקואופרטיבים בעולם ובישראל.

 

11:45- 13:15

 

 

מושב שני: מנהיגות בתנועת העבודה

יו"ר: איציק גרינברג

·       דורון טימור: ארגון הסטודנטים של מפלגת העבודה בשנות ה-60 וה-70.

·       אורן קלמן: אנשי קיבוץ בהנהגה בעיירות הפיתוח בעשורים הראשונים למדינה.

14:30 -16:30

מושב שלישי:  אתוס ההתיישבות לאחר 1967, במלאת  50 שנים למלחמת ששת הימים

יו"ר: יוסי כ"ץ

·       אלון פאוקר: אתוס ההתיישבות והשפעתו על יחסה של תנועת העבודה להתיישבות בשטחים שנכבשו ב-1967.

·       אודי מנור: 'כלים שלובים' – התיישבות, בטחון ומדינאות בתפיסתו של יגאל אלון.

·       אורי הייטנר: ההתיישבות בגולן לאחר מלחמת ששת הימים כמנוף להתחדשות תנועת העבודה והתנועה הקיבוצית.

·       נחום ברוכי: הקיבוץ הדתי וההתיישבות ב"שטחים"

17:00 -18:00

מושב רביעי:  תרבות קיבוצית

יו"ר: שלמה גץ

 • יונת רוטמן: המדור למחול של ברית התנועה הקיבוצית
 • לאה סימון: אקורד פתיחה - תחילתו של מחקר על מלחינים בסגנון אמנותי בקיבוצים

 

ערב

שיח לוחמים ושיח עין שמר: כמסמכים מעצבי זהות קיבוצית -  50 שנה למלחמת ששת הימים

(המפגש יתקיים בקיבוץ עין שמר בחממה האקולוגית)

 

09:00 – 10:30

מושב חמישי:  90 שנה לקבוץ הארצי ולקבוץ המאוחד

יו"ר: יוסף גורני

·       אביבה חלמיש: הקמת הקיבוץ הארצי 1927: מהלך של מיסוד ארגוני

·       יעקב צור: 'הקבוץ המאוחד' מהגמוניה לאופוזיציה

 

10:45- 12:15

מושב שישי: 40 שנה למהפך

יו"ר אלי צור

 • דני גוטווין:  "מדיניות אי-השוויון הכלכלי-חברתי של תנועת העבודה בשנים 1948-1968 כגורם ל'מהפך הארוך' בשנים 1973-1977"
 • אבי בראלי:  'ממיתון 1966 למהפך 1977– קו פרשת המים בדה-פרולטריזציה של תנועת העבודה הישראלית'
 • מנחם טופל: המהפך פוגש כיסאות שמורים בממשל.

12:15 – 12:30

דברי סיום  - אלון גן  יו"ר הפורום


כנס שישי   - 13-14.9.2018  - תשע"ח


09:00 – 09:30

ברכות ראשי מכוני המחקר

09:30 – 11:15

מושב ראשון: תנועת העבודה: עבר-הווה – עתיד 

יו"ר: איציק גרינברג

·       אורן קלמן: איזו הנהגה ראשי מפא"י ביקשו לעצב בעיירות הפיתוח וכיצד פעלו?

·       אבי אהרונסון: "בבריתך": א"י השלמה כמרכיב בזהות של חניכי המחנות העולים

·       דני זמיר: תנועת העבודה והפתעת הטראמפיזם: ימין פופוליסטי ושמאל קפיטליסטי

11:30 - 13:15

מושב שני: דינמיקה של תהליכי "השמאלה"

יו"ר: אלי צור

·       תום נבון: שורשיה הציוניים של ההיסטוריוגרפיה היהודית המרקסיסטית

·       רועי ווינטרופ: "תהפוכות בהיסטוריה מהפכנית": הוראת ההיסטוריה המרקסיסטית בקיבוץ הארצי, 1972-1931

·       דורון נדיב: ההתמודדות של הנהגת הקיבוץ הארצי, הנהגת הקיבוץ המאוחד וההנהגות המקומיות בקיבוצים עם גילויי ההשמאלה, 1956-1948

 

14:15 – 16:15

מושב שלישי:  תרבות קיבוצית -  והגדת לבנך – הגדות פסח קיבוציות 

יו"ר ומגיבה: נורית פיינשטיין

·       נעה בנגלס יבין: הגדות הפסח הקיבוציות: בין מסורת לחידוש

·       מיטל אולמן: הגדת ולדהיים – הגדת הפסח הראשונה של קבוץ לוחמי הגטאות

·       לאה מרזל:  "סדר פסח נוסח יגור" מאז ועד היום

·       בנימין יוגב : מכון שיטים – ארכיון החגים הקיבוצי: השתקפותה של ההוויה הציונית בהגדות פסח הקיבוציות

16:30 – 18:15

מושב רביעי: החינוך הקיבוצי: עבר-הווה-עתיד

יו"ר ומגיב: יובל דרור

 • גלעד גולדשמידט: החינוך האנתרופוסופי והחינוך הקיבוצי קווי דמיון ושוני
 • יונה פריטל: מחלקת החינוך בעין סערת השינוי
 • אברהם פרנק: "החינוך הקיבוצי" והמערכת הכללית – מה רלוונטי?

ערב

"הטנק" מאת אסף ענברי – זהות, זיכרון, ספרות, היסטוריה ומה שביניהם. 
משתתפים: אסף ענברי, מוקי צור. מנחה: אלון גן
(המפגש התקיים בקיבוץ עין שמר ב – חממה האקולוגית)

09:00 – 10:30

מושב חמישי:  אחרי המטמורפוזה: שינויים מרחיקי לכת בקיבוץ 

יו"ר ומגיב: אליעזר בן רפאל

·       יחזקאל דר, שלמה גץ: דילמות של ארגון וניהול בקיבוץ המתחדש

·       מיכל פלגי, מיכאל סופר, סיביל היילברון: תעסוקה ויזמות

·       אלון גן : התחלפות שפות מארגנות בתנועה הקיבוצית

10:45 – 12:15

מושב שישי: מושב שישי: הקיבוץ והמדינה 70 שנות דיאלוג

יו"ר ומגיב: יוסף גורני

רב שיח בהשתתפות: אהרן ידלין, אביבה חלמיש, אלי צור, אלון פאוקר

12:15 – 12:30

דברי סיום  - אלון גן  יו"ר הפורום


כנס שביעי  - 19-20.9.2019 - תשע"ט


09:00 – 09:30

ברכות:  יונה פריטל בשם ראשי מכוני המחקר

09:30 – 11:15

מושב ראשון: שינויים ארגוניים ודמוגרפיים והשפעתם על תפיסת קיימות, הדמוקרטיה והאזרחות בקיבוצי הפריפריה

יו"ר: מיכל פלגי

·       אופיר רובין: צמיחה דמוגרפית, שינוי ארגוני, והשפעתם על תפיסת קיימות הקיבוץ במרחב הכפרי

·       איילת רייטן: השינויים בקיבוצים והשפעתם על תפיסת הקיימות בקבוצות גיל שונות

·        אביעד רובין: דמוקרטיה ואזרחות: המקרה של הפרטת הקיבוצים

 

11:30 - 13:15

מושב שני: יומנים, מכתבים וספרי קבוצה ככלים להבנת התרבות החלוצית

יו"ר: סִלביה פוגל-ביזאוי

·       תמי קמינסקי: לכתוב ביוגרפיה קולקטיבית-כתיבת הספר בדרכן: מתודולוגיה וקשיים

·        צפרירה שחם: "חסד נעורים"  - על יומניהן האינטימיים של הנשים החלוצות בקיבוץ

·        נטע שפירא: האמנם "מרד הבן"? האמנם תנועה חילונית? עיון במסמכי מקור שכתבו חניכי השומר הצעיר במזרח פולין בשנות ה-20 וה-30

14:15 – 16:15

מושב שלישי:  תהליכי השינוי בקיבוץ  

 יו"ר: שלמה גץ

·       יעל שדה ואייל לוין:  תקנונים בקיבוץ המתחדש: מפתח להבנת ההמשכיות במהותו של הקיבוץ

·        דני זמיר: הנשארים מאחור בקיבוץ

·        מירב ניב:  (תו)שבים או שווים: סטטוסים  ומעמדות בקיבוץ

16:30 – 18:15

מושב רביעי: הקיבוץ כתבנית נוף תרבותו

יו"ר: פז אל-ניר

·       נחום ברוכי: חידוש החגים החקלאיים בקיבוץ הדתי

·       טלי תמיר: קבוצת "המשותף קיבוץ": בין ביקורת למחאה, בין נבואה לאכזבה 

·       אביגיל פז ישעיהו: תרבות בקיבוץ – בין קהילת תרבות לתרבות בקהילה

ערב

"העבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות" - 70 שנה לגבעת חביבה

·       ברכות: חיים אורון (ג'ומס), ניר מאיר, רינה ברקת

·       יובל דניאלי - "גבעת חביבה -70 שנה ועוד" מצגת תולדות הגבעה

·       גבעת חביבה והמאמץ לעיצוב הזהות הקיבוצית אז והיום: פאנל בהנחיית יניב שגיא, בהשתתפות: אבישי גרוסמן, בתיה דנציגר ,אברמלה פרנק, אורי וובר, ענת לידרור  קטעי שירה: שלישית שריד.

09:00 – 10:30

מושב חמישי:  גבעת חביבה, אפעל, בית ברל – הסמינרים הקיבוציים כמחוללי שינוי בקיבוץ 

יו"ר: יעקב עובד

·       דורון טימור: השכלה גבוהה אידיאולוגית או ניסיון לספק שאיפות אינטלקטואליות – הקורסים בסמינר הרעיוני אפעל, 1995-1950

·       יובל דרור: בית ברל - "קריית חינוך" בשיתוף "השדה" - לפעילי מפלגה, מדריכים, מורים ותלמידי תיכון

·       אלון גן : גבעת חביבה והניסיון לכונן  חינוך רעיוני ערכי בעידן של "לוחות שבורים"

 

10:45 – 12:15

מושב שישי: תנועת העבודה - עבר מפואר, הווה עגום ועתיד לוט בערפל

מחשבות (שלושה ימים לאחר בחירות 2019) על עברה ובעיקר על עתידה של תנועה העבודה ככוח רעיוני-פוליטי המשפיע על עיצוב סדר היום הציבורי .

יו"ר: איציק גרינברג

·        סיגל עוזרי-רוייטברג – מפלגת העבודה בעשורים האחרונים: משבר מתמשך ושינויים דוריים

·        ח"כ שלי יחימוביץ  - "לקראת הימים הבאים" 

12:15 – 12:30

דברי סיום  - אלון גן  יו"ר הפורום


כנס שמיני – 10-11.9.20 – תש"פ  (כנס במתכונת מקוונת – זום – עקב המצב הקורואני)


09:00 – 09:30

ברכות:  שלמה גץ בשם מכוני ראשי מכוני המחקר

09:30 – 11:30

מושב ראשון: תנועת העבודה, הקיבוץ והחברה הישראלית: רלבנטיות, השפעה ותרומה 

יו"ר: איציק גרינברג

·       בועז גרפינקל: הפסקת השימוש בצבא לדיכוי שביתות בישראל: קריאה מחדש של שביתת הימאים

·       מירית דינור: תמורות באתוס ההגשמה האידיאולוגי בראי יחסי מרכז ופריפריה –  פרויקט של"ף כמקרה בוחן.

·       איל לוין ויעל שדה: שיח לא לוחמים.

·       אבי שניידר, לירון שני:  חלום חירות יחדיו נגשימה: הקמת התנועה החדשה בפרספקטיבה של משבר הזהות של המרחב הכפרי.

11:45 – 13:15

מושב שני: המרחב הציבורי בקיבוץ רב דורי  

יו"ר פז אלניר

·       עידית שכנאי רן: עולם של מציאות בהמתנה – תהליכי שינוי של המרחב הציבורי בקיבוץ בשנות ה-70 של המאה העשרים.

·       עדנה בר-רומי פרלמן : יהדות ליברלית  ושוויון מגדרי בקיבוצים- איך זה נראה?

·       גליה השרוני: זקנים ראשונים בחברה הקיבוצית 1940-1925.

13:45 – 15:15

מושב שלישי: תמורות בקיבוץ בעשורים האחרונים

יו"ר אביבה חלמיש

·       דורון נדיב ועזרא דלומי: התנועה הקיבוצית בעשור החמישי למדינה, 1998-1988.

·       מיכל פלגי ואליאט אורחן: השינויים בעמדות החברים כלפי קליטה בקיבוץ 2020-1990.

·       שלמה גץ וחנה גולדמברג: הקיבוצים השיתופיים 2020-2003.

15:30 – 17:00

מושב רביעי: הקיבוץ כתבנית נוף תרבותו 

יו"ר אביגיל פז ישעיהו

·       מוקי צור: מעגלי  תרבות הקיבוץ.

·       ליאורה בינג-היידקר: באש ובמים – לרקוד בקיבוץ.

·       אלון גן: "מבררי עצמם לדעת" – הקוד הגנטי של העיתונות הקיבוצית.

ערב

לצערנו הערב בוטל לנוכח המצב הקורונאי

09:00 – 10:30

מושב חמישי: הקיבוץ כעדה, הקיבוץ כקהילה לאורך ציר הזמן  

יו"ר לילך רוזנברג -פרידמן

·       מתן חכים: מוטיבים נוצריים בקובץ "קהליתנו".

·       דורון טימור: קהילות בתקופת הקורונה.     

·       חבצלת אריאל: הערבות הדדית בקיבוץ המתחדש ותפקידה בפתרון הקונפליקט.

10:45 – 12:15

מושב שישי: מחקרים חדשים ומבטים שונים על הכלה של  להטבים בקבוצים

יו"רים פעילים סִלביה פוגל-ביזאוי, עמית קמה

·       יובל יונאי: שתיקה כפרקטיקה חברתית: ניהול ידע על "מיניות אחרת" בקיבוצים בעשורים הראשונים של המדינה.

·       אילנה מזרחי-נאור: להיות לסבית מבוגרת (60+),  חברת קיבוץ בעבר.

·       נעה בר חושן: חוויית הגדילה של הומואים ולסביות במערכת החינוך הקיבוצית.

12:15

דברי סיום  - אלון גן  יו"ר הפורום


כנס תשיעי – 2-3.9.2021 – תשפ"א   (כנס במתכונת היברידית – יד טבנקין וזום)


09:00 -09:30

התכנסות וברכות  פז אלניר בשם ראשי מוסדות המחקר

09:30 – 11:15

מושב ראשון: חברה ותרבות - תהליכי עיצוב ותמורה בחברה הקיבוצית

יו"ר אלי צור

·       יונת רוטמן  - ממעגל ההורה למעגל האקסקלוסיבי - הסיפור של להקת המחול הקיבוצית

·       אריק גוטלר-אופיר - התיאטרון של כפר מסריק

·       גליה השרוני - איטריות וזכרונות, קומפוט ונשיקות- נשים זקנות ומזון בקיבוץ 1945-1930

·       דני זמיר - על "התנועה הכפולה" של קרל פולני, ומה היא יכולה ללמד אותנו על הקיבוץ

11:30 – 13:15

מושב שני: "ספרים רבותי ספרים" – ספרים שיצאו השנה ע"י חוקרי הפורום

יו"ר  סיגל בן רפאל גלנטי

·       איציק גרינברג - אקדמיה ותנועה פוליטית: בית ברל 1970-1990 

·       מנחם טופל (מנולו) - קואופרציה בישראל: עבר-הווה-עתיד

·       אלון גן - החינוך הקיבוצי: עבר הווה עתיד

14:15 – 16:00

מושב שלישי:  מה ניתן ללמוד ממחקרי הקליטה בקיבוץ?

יו"ר דורון נדיב

·       מיכל פלגי ואליאט אורחן - קליטה בקיבוצים בעיני חברי הקיבוצים - ממצאים מסקר דעת הקהל 2021.

·       ענת מרלא חפץ ואיילת האריס -  קליטה בקיבוצים בעיני הנקלטים

·       שלמה גץ - של מי הקיבוץ הזה? השתנות זהותו של הקיבוץ בעקבות הקליטה והצמיחה הדמוגרפית - סיכום ביניים של מחקרים וסקרים.

16:30 – 18:15

 

מושב רביעי:  הִתעָרוּת של להט"ב במרחב הקיבוצי

יו"ר שרה מענית

·       זאביק גרינברג - מאפייני תחושת השייכות של להטב"ים החיים בקיבוצים

·       סילביה פוגל ביזאוי - להט"ב בקיבוץ בראי התקשורת המגזרית:  Mynetkibbutz

·       עמית קמה - " זה עובר כאש בשדה קוצים": הומואים מספרים על חייהם בקיבוץ

ערב

ערב  חגיגי - 50 שנה ליד טבנקין: "החלוץ- בימים ההם בזמן הזה",

ערב אתנחתא עם מוקי צור ורד אבידן (שירה) נדב ויקינסקי (פסנתר)

09:00 – 10:30

מושב חמישי:  100 שנה להתיישבות בעמק יזרעאל -   העמק הוא חלום? מבט נשי

יו"ר: לילך רוזנברג פרידמן

·       אסתר כרמל-חכים - נהלל, בית היוצר לעברייה החדשה: סיפורה של ד"ר חנה מייזל

·       עירית עמית  כהן - האישה שאיתו והאיש איתה' - אולגה חנקין והתרומה לרכישת הקרקע בא"י

·       תמר שכטר -  שומה עלינו לאגור רסיסי ביטויים – חברות מקיבוצי העמק מספרות

11:45 – 13:00

מושב שישי: מורשת טבנקין – 50 שנה לפטירתו של יצחק טבנקין

יו"ר: אביבה חלמיש

·       ברוך כנרי - טבנקין בין רעיון לפוליטיקה

·       יעקב שמיר (יזו) -  טבנקין נאבק על דמות המדינה

·       יעקב צור - גלילי ואלון בהתמודדות עם טבנקין ומורשתו.

12:45 – 13:00

דברי סיום  - אלישע שפירא (יו"ר יד טבנקין) אלון גן (יו"ר הפורום)


כנס עשירי – 15-16.9.22 – תשפ"ב   (כנס במתכונת היברידית – יד טבנקין וזום)


09:00  -  09:30

ברכות ופתיחה -  דודו אמיתי – יד יערי בשם ראשי מוסדות המחקר, אלון גן – יו"ר הפורום

09:30  -  11:30

מושב ראשון:  תרבות, חינוך, זכרון והנצחה

יו"ר לילך רוזנברג - פרידמן

·       דבורה גלעדי - הנחלת מנהגי האבל המאופק הקיבוצי לכלל היישוב בימי המרד הערבי 

·       הדס גרבר - השכלה, תרבות ובניין קהילה: מקומן של הספריות בקיבוצים משנות היווסדם ועד שנות ראשית המדינה  - מבט מן הארכיון.

·       טלי תמיר - "המשותף קיבוץ", אמנות מהצד השמאלי, 1978 – 1988

·       נדב פרנקל - הפעולות החינוכיות והתעמולתיות בהאחזויות הנח"ל

11:45 - 13:15

מושב שני:  יחיד ביחד – הכלה והדרה בקהילה קיבוצית 

יו"ר ארנה שמר

·       אנג'ליקה עדנה קלו ליבנה - תיאטרון רב תרבותי ככלי לקבלת האחר. סיפור של התמודדות עם שוני וחיבור בקיבוץ

·       שרית אוקון - "עוֹד יְנוּבוּן בְשֵׂיבָה": מחקר פעולה דיגיטלי עם ותיקי הקיבוץ הדתי

·        מנחם טופל, ארנה שמר - השתלבות קהילתית עם אנשים עם מוגבלות: מבט על מודלים מישראל ומהעולם של בתים לחיים בקהילות שיתופיות

14:15 - 16:15

מושב שלישי: תנועת העבודה: מנהיגות ויוזמה מול אתגרי הזמן

יו"ר אלי צור

·       דני בר מעוז - ישראל קיסר: צמיחתו של מנהיג

·       ליאת טאוב - סוללת בונה

·       ראובן שפירא - סִיכּוּן סַמְכוּת נִיהוּלִית ומַנְהִיגוּת טְרַנְסְפוֹרְמָטִיבִית פרוֹנֵטִית רָמַת-מוּסָרִיּוּת ומְעוּטַת סִכּוּיַי-תִּגמוּל בּאִרגוּנִים כַּלְכָּלִיִּים-תַּעֲשִׂיָּתִיִּים בֵּין-קִבּוּצִיִּים

·       טלי פורן - תפיסות של קונפליקטים הקשורים למימון שירותים חברתיים בקיבוצים ודרכי ההתמודדות עימם

16:30 - 18:00

 

מושב רביעי:  בית ברל: אקדמיה ושליחות חברתית

יו"ר סיגל בן רפאל גלנטי

·       יולי תמיר - החזון החברתי של המכללה האקדמית בית ברל

·       אלון פאוקר, שלי דנוף - מרכז בובר - למידה אקדמית כבסיס לחלוציות חברתית. הילכו שניהם יחדיו?

·       אינה בן אורי, אורן צוקרקורן: אקדמיה בשירות התנדבות חברתית

·       איילה פלר, בועז לב טוב: תכנית מנהרת הזמן - היסטוריה חברתית, תרבותית ואקטיביסטית 

ערב

 

ערב בחממה האקולוגית בעין שמר

"היה או לא היה"? היסטוריה, קולנוע וזכרון קולקטיבי – פרשת טנטורה ופרשת תדי כ"ץ

הקרנת הסרט ודיון בהשתתפות תדי כ"ץ ואלון שוורץ (במאי הסרט) בהנחיית אלון גן

 

09:00 - 10:30

מושב חמישי: מנהיגות בתנועה הקיבוצית ובקיבוצים - המכון לחקר הקיבוץ

יו"ר זאביק גרינברג

·       דורון נדיב - הנהגת התק"ם והמהפך בזיקת מזכירי התנועה בין השנים 2005-1985

·       שלמה גץ וחנה גולדמברג - עמדות הנהגות הקיבוצים על הזהות הקיבוצית

·       מיכל פלגי, אליאט אורחן, חנה גולדמברג בשיתוף עם שלומית צימרינג - מי מנהל.ת את הקיבוץ?

10:45 - 12:45

מושב שישי: חיפושי דרך חלוצית

יו"ר אביבה חלמיש

·        שרון גבע - הקיבוץ של צביה ויצחק: הרהור על לוחמי הגטאות

·        עומר עינב - להקיץ מחלום שומרי: הקמתו ופילוגו של קיבוץ בית אלפא, 1940-1920

·        נטע שפירא - "מי אנחנו, מאין באנו?" - בחינת שלוש גרסאות על הקשר בין מייסדי השומר הצעיר לדור הוריהם

·       יותם יזרעאלי – המעדר של גורדון

12:45 - 13:00

דברי סיום  -  אלון גן – יו"ר הפורום

 

ג. הערות כלליות:

1.      פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה פועל כבר 12 שנים.  פורום זה פועל לאור המטרות הבאות:

                            א.       ליצור במת מחקר  קבועה בתדירות של חמישה מפגשים בשנה ומפגש שנתי בין יומיים, שבה יציגו חוקרים את  מחקריהם החדשים, תוך דיון ומתן משוב מחוקרים ותיקים ועמיתים.  

                            ב.        לטפח עתודה של חוקרים צעירים בתחומי המחקר של תנועת העבודה  והקיבוץ .

                            ג.        ליצור מערך תקשורת "חי ופעיל" המהווה מקור מידע, קשר, התייעצות , בין החוקרים לבין עצמם ובינם למוסדות המחקר.

                            ד.        ליצור זיקה וקשר בין החוקרים ובין מוסדות המחקר.

                            ה.        ליצור ולפתח מיזמים מחקריים משותפים בין המוסדות והחוקרים.

באופן כללי, ניתן לציין שפעילות הפורום אכן מצליחה לקדם מטרות אלה: במשך 12 שנים ניתן לראות  שאנו מצליחים לעמוד ביעד הראשון.  הנושא המרכזי הדורש יותר שיפור, פיתוח וקידום הוא מימוש סעיף ב' במטרות הפורום. ככל שנצליח "למשוך" יותר חוקרים צעירים לעסוק בחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, כך נוכל להעשיר את פעילות הפורום.

2.      קיימנו עשרה כנסים (2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) לא קיימנו סמינרים ב-2012 וב- 2015, מכיוון שבשנים אלה התקיים כנס חקר הקיבוץ והקומונות (2012 ביד טבנקין, 2015 בגבעת חביבה). חשוב לציין שבשני הכנסים הללו, מרצים רבים היו מבין חברי הפורום.

3.      במקביל למפגשי יום שישי ולכנס השנתי, אנשי הפורום השתתפו במהלך השנים ויזמו מושבים מטעם הפורום, בכנסים נוספים מטעם הפורום כגון כנס מחקרי הגליל, כנס מחקרי חינוך, כנס AIS, כנס ICSA ועוד.

4.      המפגשים ענו על הרעיון המנחה של מחקר בינתחומי העוסק בחקר הקיבוץ ותנועת העבודה דרך דיסציפלינות שונות: היסטוריה, סוציולוגיה, ספרות, ארכיטקטורה, כלכלה, אמנות וכו'.

להלן תאריכי המפגשים לשנת תשפ"ג:

 1. 18.11.22
 2. 20.1.23
 3. 17.3.23
 4. 19.5.23
 5. 30.6.23

·       הכנס השנתי לשנת תשפ"ג : 7-8.9.23

שנה טובה, שנה של מחקרים פוריים

אלון גן (יו"ר הפורום)

ספטמבר 2022

 

לפרטים נוספים ולהצטרפות הנך מוזמן לפנות ל:

 

למידע נוסף אודות הפורום: