ינואר עד אפריל אחה"צ או ערב
*לקורסי המתחילים והבינוניים יש לרכוש מנוי שנתי ללומדה בעלות 250 ₪ בהתאם להנחיות ההרשמה.

1. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 18:00-17:00
תאריכים: 11.1.232- 23.9.23
מחיר720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

2. מקוון - מדוברת בינוניים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ב'
שעות: 18:00-17:00
תאריכים: 16.1.232- 3.4.23
מחיר720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

3. מקוון - מדוברת מתקדמים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ג'
שעות :18:00-17:00
תאריכים: 17.1.232- 4.4.23
מחיר720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

4. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 21:00-20:00
תאריכים: 11.1.232- 29.3.23
מחיר720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

5. מקוון - מדוברת בינוניים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ב'
שעות: 21:00-20:00
תאריכים: 16.1.232- 3.4.23
מחיר720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

3. מקוון - מדוברת מתקדמים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ג'
שעות :21:00-20:00
תאריכים: 17.1.232- 4.4.23
מחיר720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן