נובמבר עד ינואר אחה"צ או ערב
*לקורסי המתחילים והבינוניים יש לרכוש מנוי שנתי ללומדה בעלות 250 ₪ בהתאם להנחיות ההרשמה.

1. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 8 שעורים
ימים בשבוע: ב' 
 שעות: 20:00 - 21:00 
תאריכים: 21.11.22-9.1.23


מחיר: 480 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

2. מקוון – מדוברת  בינוניים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ג'
שעות: 17:00 - 18:00 
תאריכים: 25.10.22- 10.1.23


מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

 

3. מקוון – מדוברת  מתקדמים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 17:00 - 18:00
תאריכי הקורס: 19.10.22- 4.1.23

מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

 

4. מקוון – מדוברת  מתחילים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ב'
שעות: 20:00 - 21:00 
תאריכי הקורס: 24.10.22- 9.1.23

מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

5. מקוון – מדוברת  בינוניים

 

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ג' 
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכים: 25.10.22- 10.1.23


מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן

* לרכישת מנוי שנתי ללומדה שפה 1 בסוף הדף 

 

6. מקוון – מדוברת  מתקדמים

משך הקורס: 12 שעורים
ימים בשבוע: ד'
שעות: 20:00 - 21:00
תאריכים: 19.10.22- 4.1.23

מחיר: 720 ₪
להרשמה וברור פרטים כאן
לתשלום מאובטח לקורס כאן