חדשות - ינואר 2022

שימו לב❤️  לנוכח "קצב ההדבקה של האומיקרון" ומפגשנו עם מפגעי "הגל החמישי"לשנות את פורמט המפגש הקרוב
החלטנו להעבירו ממתכונת היברידית למתכונת מקוונת בלבד (זום).

 

מצרפים שוב את הלינק למפגש:
 https://smkb.zoom.us/j/85725676674
 

אז:
ניפגש 
בזום (ולא ביד טבנקין) ביום שישי הקרוב,
7.1.22,  בשעה 09:15,

ונעסוק  במחקרה של דרורה הייק:  
קליטת הילדים שהועלו מדמשק 'עליית האלף' בשנים 1946-1944 בקיבוצי הקיבוץ המאוחד.
 יו"ר ומגיב: פרופ' אלי צור
מגיבה: פרופ' אביבה חלמיש
 
מצרפים שוב את טיוטת המחקר של דרורה הייק כאן