פעילות הפורום

מטרתו העיקרית של הפורום היא פיתוח תמיכה בעסקים בחברה הערבית דרך הסרת חסמים, הרחבה של קשרים, פיתוח ידע רלוונטי, פתיחת אפשרויות תעסוקה (בקרב החברה הערבית) ואפשרויות כלכליות לעסקים בחברה הערבית. זאת באמצעות אנשים בעלי ניסיון וקשרים בתחום העסקי. כיום הפורום מלווה באופן פעיל שמונה עסקים ביניהם מחלבת גנאיים, עמותת גיל זהב בבאקה, פרויקטים חקלאיים בזמר ובכפר קרע, חברת מאסטר גז בבאקה וכן קשרים עם חברות סטארטאפ ובתחום הבריאות בחברה הערבית. הייחודיות של הפורום, שנבנה באמצעות היוזמה והלווי של גבעת חביבה, היא חיזוק המגזר העסקי בחברה הערבית בכדי להעצים מטרות חברתיות למשל, בתחום התעסוקה וצמצום פערים, וכן פיתוח שיתופי פעולה ערבים – יהודיים כלכלים. מטרות אלו (למרות שלא תוכננו ככאלה) מקבלות משנה תוקף בתקופת הקורונה בה עסקים רבים מתקשים לשרוד (במיוחד בחברה הערבית בשל קשיי מימון למשל) מה שמחייב את פעולתו של הפורום.

יעדי ביצוע:

היעד שנקבע לשנת 2021 הוא שעד סוף השנה יתבצע לווי של עשרה עסקים. הגענו לכ-80% מהיעד (בשלב זה מתבצע לווי של שמונה עסקים) ואנו פועלים להשגתו.

דילמות:

לאחרונה התגלו גישות שונות בקרב חברי הפורום לגבי הרחבת פעילות הפורום מעבר לפעילות המתמקדת בחברה הערבית באזור לפעילות כלל ארצית (הקמת מועדון אנשי עסקים) כולל הרחבה של קשרים בינלאומיים (למל, פיתוח קשרים כלכליים בדובאי). בשלב זה הוחלט להתמקד בלווי עסקים באזור במטרה להגדלה ופיתוח כלכלי והרחבת מקומות תעסוקה. הנושא נמצא עדין בדיון בקרב חברי הפורום.

אירועים:

במהלך חודש הרמדאן (26.4) יזם הפורום ארוחה לרגל שבירת הצום עם המנהיגות המוניציפאלית המקומית - ראש העיר באקה וראש המועצה האזורית מנשה ועם שדרת הניהול של גבעת חביבה וקרן חבצלת למטרות הכרות והרחבת שיתופי הפעולה. - במהלך אירועי מאי יזם הפורום כתיבה של מכתב עמדה שהתפרסם ברשתות החברתיות במימון חברי הפורום ובערוצי התפוצה של גבעת חביבה בו ביטאו את חזונם להקמת חברה משותפת למרות השבר ביחסים. - בעתיד מתוכנן כנס אנשי עסקים ערבים ויהודים לחשיפת החזון ופעילות הפורום. לצערנו בשל מגבלות הקורונה עדין לא ניתן לקיים באופן סביר. חשוב לציין שהכנס היה אמור להתקיים בחודש מרץ בו פרץ משבר הקורונה.

פגישות:

פגישות עבודה אישיות עם בעלי תפקידים ברמה שבועית. - פגישות עבודה שבועיות בפורום של הנהלה מצומצמת (רמזי, נביל, אורית) - פגישות חודשיות של כל הפורום. - נציגי הפורום נפגשים עם בעלי עניין ובעלי עסקים בתיאום מראש עם המנכ"ל לחברי הפורום. 

גיוס כספים:

במהלך השנה האחרונה התחלנו במהלך של ניסיון לגיוס כספים בעזרת מחלקת גיוס משאבים של גבעת חביבה (ברי שרידן). להגשת בקשות להרחבת הפעילות של הפורום בפרויקטים מתאימים. המהלך הופסק בשל עזיבתו של ברי את התפקיד. אנו רואים שיש מקום למעורבות של מנהל המרכז היהודי – ערבי באיתור מקורות מימון דרך מחלקת גיוס המשאבים של גבעת חביבה ונוספים. הפורום עושה מהלכים לגיוס משאבים באופן עצמאי בעזרת קשרים של אנשי הפורום (למשל עם גרשון בסקין).