הרחבת פרויקט נחל אלכסנדר/ נחל סקנדר

נחל אלכסנדר שבשטחי מועצה אזורית עמק חפר טופח בשנים האחרונות באופן משמעותי במספר אתרים. קיימת נכונות בקרב בכירים במועצת עמק חפר להמשיך את הטיפוח גם באזורים שבשטח שיפוט מ"מ זמר במסגרת שותפות בין שתי הקהילות. נאמר לנו כי גם בקק"ל קיימת נכונות ואף תכניות מעשיות למהלך זה ואנו מקווים שניתן לקדמו בהקדם. פרויקט זה בעדיפות משנית בשלב זה ויוחלט על התקדמותו בהתאם לתנאים שיאפשרו זאת.